I følge pharmafile.com har legemiddelprodusenten Eli Lilly varslet om positive resultater fra sine fase III-studier, EVOLVE-1 og EVOLVE-2, av Emgality (galcanezumab-gnlm) til behandling av episodisk migrene.

— Pasienter – som ble kategorisert som enten lavfrekvens (fire til syv migrenedager i måneden) eller høyfrekvens (åtte til 14 migrenedager i måneden) – ble gitt enten 120 milligram eller 240 milligram av Eli Lillys Emgality. Begge dosene viste seg å redusere antallet migrenedager i både lavfrekvensgruppen og høyfrekvensgruppen sammenliknet med placebo, skriver pharmafile.com.

Les også: Utvikling av nye legemidler – en tusenårig tradisjon

Emgality er en CGRP-hemmere. CGRP (calcitonin gene-related peptide) er ifølge Wikipedia et nevropeptid som, når det frigis, antas å forårsake at blodkar i hjernen utvider seg og utløser hodepine. For å motvirke at dette skjer, er det utviklet legemidler som hemmer CGRP. CGRP-hemmere skal ha mindre bivirkninger enn andre profylakser.

Aimovig (erenumab) var den første CGRP-hemmeren som ble godkjent av FDA. Den ble godkjent av EMA (European Medicines Agency) i fjor og er tilgjengelig i Norge.