Vårsemesteret 2020 ble et uvanlig og vanskelig semester for alle utdanningsstedene for farmasi, men alle føler de kom seg gjennom det med kvaliteten i behold. Høstsemesteret er også et spesielt semester, med smitteverntiltak, digital undervisning, nye eksamensløsninger og mye usikkerhet. Vi har pratet med alle studiestedene. Til tross for en situasjon som endrer seg hele tiden, mener de at de har kontroll, og de er klar for å stramme inn tiltak ved behov. Den største spenningen gjelder hvordan gi førsteårsstudentene et godt tilbud både faglig og sosialt. 

Vi har stilt studiestedene flere spørsmål om utfordringene med koronakrisen. Vi har spurt alle: Hvordan blir høstsemesteret. I papirutgaven av Norges Farmaceutiske Tidsskrift kommer det lengre intervjuer med mer utdypende svar fra alle studiestedene. 

Oslomet- Storbyuniversitetet

— Det er litt vanskelig å si. Vi må tilpasse oss hvordan situasjonen forandrer seg. Men det blir spennende å skulle ta imot flere førsteårsstudenter enn tidligere. Og jeg tror det blir utfordrende å gjennomføre fagene som innebærer ferdighetstrening. Jeg håper at vi kan få til noe utover høsten hvor vi får samlet studentene mer. Nå legger vi vekt på å sikre at spesielt førsteårsstudentene blir sett og ivaretatt på en god måte, sier studieleder ved farmasi, Anne Berit Walter. 

Nord universitet

— Høstsemesteret blir et annerledes semester det også, jeg vil si at det blir en slags hybrid mellom vårt normale opplegg og opplegget vi hadde i mars-juni. Vi har satt det opp slik at førsteårsstudentene får førsteprioritet på auditorier og klasserom slik at de kan få så mye som mulig av sin undervisning på studiestedet. Andre- og tredjeåret vil også ha fysisk undervisning eller ferdighetstrening (lab) i høst, men i mindre grad enn førsteåret, sier faggruppeleder farmasi, Unn Siri Olsen. 

Universitetet i Oslo

— Vi skal gi studentene et fullverdig studietilbud samtidig som vi ivaretar smittevernhensyn. Vi har fått ti nye studieplasser som følge av koronasituasjonen, slik at vi nå har 78 studieplasser. Jo flere studenter, jo større blir utfordringen med å ivareta smittevern i undervisningen, men det skal vi greie å håndtere. Vi har et ansvar for å levere dyktige og kompetente farmasøyter til samfunnet. Det samfunnsoppdraget tar vi på alvor. Ingen skal forlate oss uten å ha fått en fullverdig utdanning, sier utdanningsleder  Farmasøytisk institutt, Gro Smistad.

Universitetet i Bergen

— Her er det ennå mye usikkert, noe som er ganske slitsomt både for faglig ansatte, administrasjon og studenter. Siden vi har en kullstørrelse på 20-30 studenter har vi mulighet for å gjennomføre mye av undervisningen, med dagens føringer, som vanlig hvis vi får store nok rom. Likevel anbefaler vi at de ansatte tenker på hvordan de kan overføre det hele til en digital plattform hvis det blir strengere retningslinjer. Vi er særlig opptatt av at førsteårsstudentene skal få møtes fysisk, sier senterleder Senter for farmasi, Reidun Lisbet Skeide Kjome.

NTNU

— Ved NTNU har vi 20 studieplasser, og gruppene er derfor så små at vi kan gjennomføre en hel del fysisk undervisning dette studieåret. Vi har likevel blitt oppfordret til å avholde så mye undervisning som mulig digitalt, og vi arbeider nå med å finne en god balanse mellom fysisk og digital undervisning, sier studie­program­leder farmasi, Siver Mostue.

Universitetet i Tromsø- Norges Arktiske Universitet

— Høstsemesteret ved UiT er planlagt som et hybridsemester som innebærer en kombinasjon av digital undervisning og undervisning på campus. De nye studentene prioriteres i undervisningen på campus. Campus er åpen. Vi oppfordrer imidlertid studentene til kun å oppholde seg på campus når det er nødvendig. Lesesaler, laboratorier og undervisningsrom er tilgjengelige, men med redusert kapasitet. Vi ønsker at studentene skal fullføre til normal tid og legger stor vekt på kvaliteten i utdanningen, til tross for endringer i både undervisning og eksamen. Dette mener vi at vi så langt har lykkes med og vi har god dialog med studentene. Vi vet at dette er en krevende tid for mange og tilrettelegger så godt det lar seg gjøre innenfor de rammene vi har, sier instituttleder Institutt for farmasi, Guro Forsdahl.