Tekst: Berit Smestad Paulsen, leder av Programrådet, og Lisbeth Trelnes, studiekonsulent ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Grunnet faglige forskjeller i pensum i reseptarutdanningen og farmasiutdanningen, kan ikke en reseptar som ønsker å ta en mastergrad i farmasi bygge direkte på sin 3-årige bachelorgrad.

Ved Farmasøytisk institutt studerer reseptarene i 3 ½ år der de siste tre sem­estrene er forbeholdt en masteroppgave med tilhørende teoretisk pensum. Opptaksrammen avgjøres av antallet ledige studieplasser i masterstudiet i farmasi, og kan variere fra år til år.

Ikke krav til arbeidserfaring
Opptaket gjelder for reseptarer med bestått 2 ½-årig reseptarutdanning eller bestått bachelorgrad i farmasi. FI vil ikke stille noen krav til arbeidserfaring som reseptar, men det gis tilleggspoeng for dette.

Søk om opptak to steder
Som reseptar kan du tas opp som programstudent både gjennom Samordna opptak eller gjennom et eget lokalt innpassingsopptak ved Farmasøytisk institutt. Til forskjell fra Samordna opptak baserer det lokale opptaket seg på snittkarakterene fra reseptarutdanningen, og dette snittet kan ikke være dårligere enn karakteren C/2,7. Vi anbefaler reseptarer som ønsker å studere ved FI å søke opptak begge steder.

Søknadsfristen til Samordna opptak er 15. april, mens søknadsfristen til lokalt opptak ved Farmasøytisk institutt er 1. mai. Du kan lese mer om dette på følgende nettside:

www.farmasi.uio.no/stu­dier/­reseptar.html

(Publisert i NFT nr. 3/2007 side 6.)