— Legemiddelmangel er et økende ­pro­blem. De fleste tilfeller skyldes årsaker utenfor landet vårt. Vi tror ikke parallell­eksport er hovedårsak til legemiddelmangel i Norge, men vi mener det kan være nyttig at ­Legemiddelverket har oversikt over parallell­eksport fra Norge. Vi har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å sende på høring et forslag om forskriftsendringer slik at grossister får ­rapporteringsplikt på ­parallelleksport, på samme måte som for annen omsetning, sier Hågå.
Han forteller at den klare målsettingen er at legemiddelmangel ikke skal føre til pasientskader.

— Legemiddelverket har de siste årene ­styrket sitt arbeid med å forebygge og avhjelpe mangelsituasjoner. Vi samarbeider tettere med grossister, legemiddelprodusenter og helseforetak for å være bedre rustet ved alvorlig legemiddelmangel i fremtiden. Vi har også fått mange innspill til regelendringer som kan bidra til å trygge forsyningen ved mangelsituasjoner. Dette ser vi nærmere på. Vår målsetting er at legemiddelmangel ikke skal føre til pasientskader.

(Publisert i NFT nr. 9/2013 side 9.)