Tekst: Ragnar Bye, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

På ferie- og kurssenteret Harjattula, en mil utenfor Turku (Åbo) ble det femte NNPC-møte arrangert 3.–5. juni. Møteserien er egentlig eldre, da den startet allerede i 1961 som et symposium tilknyttet de nordiske farmakognosi­møtene. Dette holdt på til 1991. I 2005 startet det hele opp igjen under ­betegnelsen NNPC. Møtet sirkulerer nå mellom de nordiske land og holdes hvert annet år. For to år siden ble det holdt i Norge og i år altså i Finland, arrangert av en gruppe anført av folk fra Åbo Akademi (Finlands eldste universitet; fra 1645).  

Fra Norge møtte det 8 personer; 6 fra Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo og 2 fra Universitetet i Bergen. Fra ­Sverige, Danmark, Finland og Island kom det henholdsvis 18, 9, 29 og 7 deltakere. De øvrige 14 deltakere kom fra i alt 10 land, derav 4 fra Thailand (!). Hva som – i hvert fall for denne referent – var ganske spesielt, var at nesten alle deltakerne kom fra universiteter. Hvorfor det ikke var noen fra forskningsinstitusjoner eller produsenter av farmasøytiske preparater til stede kan man jo fundere på.

Foredrag 

Det var tre inviterte foredrag. Disse ble gitt av professorene Simon Gibbons fra University College i London, Jorge Mancini-Filho fra Universitetet i São Paulo, Brasil og Jean-Luc Wolfender fra Universitetet i Lausanne, Sveits. Ellers ble det presentert 40 foredrag. Fire av disse ble holdt av norske deltakere: Berit Smestad Paulsen presenterte «Poly­saccharides with complement fixing ability from the stem bark of medical tree Terminalia ­macroptera», Hilde ­Barsett «Bioactive compounds in Aronia melanocarpa berries», Karl Egil Malterud «Anti-mosquito activity of Zanthoxylum heitzii, a Congolese medical plant» og Ingvild Austarheim «Immunomodulating and antioxidative effects of Biophytum petersianum, a Malian medicinal plant». Ved disse foredragene var én eller flere av de ovennevnte medforfattere, også Helle Wangensteen (som ikke selv holdt foredrag). 
I tillegg ble det holdt en seksjon om undervisning i farmakognosi i de nordiske land.

Postere og posterpris

Det var også 40 postere. Bergens­deltakerne Irene Skaar og Øyvind M. Andersen presenterte «Diagnostic ­analysis of antocyanins with new ­anthocyanidin A-ring substition ­patterns». Fra UiO viste Ingvild Austarheim og Berit Smestad Paulsen «Anti-ulcer and immunomodulating properties of pectins from Cola cordifolia leaves». For denne ble Ingvild Austarheim tildelt møtets posterpris.

Viktig møteplass

Hovedgevinsten med møtet er at forskere innenfor fagområdet farmakognosi og naturstoffkjemi ved de nordiske universiteter kan treffes og diskutere resultater, erfaringer og mulige samarbeidsprosjekter. Det er verdifullt.

(Publisert i NFT nr. 11/2013 side 25.)