Norges Farmaceutiske Forening har økt medlems­massen med 21 prosent de siste tre årene og har nesten 4200 medlemmer av rundt 7000 autoriserte farmasøyter.
  — Det er morsomt når det går så bra, smiler ­generalsekretær Greta Torbergsen.

Hun er strålende fornøyd med hva de har fått til i en tid hvor organiseringsgraden har en ­tendens til å falle. Samtidig synes hun ikke det er noen grunn til å hvile på sine laurbær og viser til at Legeforeningen har 98 prosent dekning.
  — Det er det vi strekker oss etter. Hvorfor skal ikke Norges Farmaceutiske Forening være det samme for en farmasøyt som Legeforeningen er for en lege? spør hun.

Generalsekretæren understreker at det er litt ­vanskelig å vite hva den faktiske dekningsgraden er. Farmasøyter forblir autorisert frem til de er 80 år, og tilflyttede farmasøyter som flytter ut av landet, forblir ­registret som autorisert farmasøyt i Norge.
  — Hvor stor andel av farmasøytene i Norge som er organisert, er det vanskelig å si noe om, men relativt høy dekning, det har vi, konstaterer hun.

Giret opp arbeidet

Foreningen har gjort en rekke grep de siste årene, og Torbergsen kan ikke sette fingeren på én avgjørende grunn til den store veksten.
  — Vi har snudd foreningen på hodet, sier hun.

Farmaceutene har økt aktiviteten betydelig og jobbet for å bli mer synlig.
  — For at folk skal melde seg inn må de for det første være klar over at vi er her, og foreningen må være mer synlig.

Antallet kurs er økt, det er satt større fokus på skolering av tillitsvalgte, og det er jobbet mye for å synliggjøre ­verdien av medlemskap som en arbeidslivsforsikring.
  — Du får hjelp av juristene her på huset hvis ting skulle skje, eller du kan bruke dem ­preventivt til å lese kontrakter når du skal skifte jobb.

Viktig for studenter

Ikke minst mener Torbergsen det er viktig å tilby hjelp når nyutdannede starter i sin første jobb. Den første kontrakten legger ofte grunnlag for senere arbeidskontrakter.
  — Veldig mange vet ikke hva de kan forvente og hva som er i tariffavtalen og arbeidsmiljø­loven, sier hun.
  — Det florerer av mange rare arbeidskontrakter der ute, legger hun til.

Derfor har foreningen jobbet mye for å få med studentene. De har blant annet vekket til live ­studentforumet og økt tilbudet innen jobbsøkerkurs.
  — Vi skal ha et tilbud til ­farmasøyter fra de begynner på studiene og gjennom hele yrkeskarrieren.

Mange tilleggsfordeler

Generalsekretæren mener hovedgrunnen til at folk er medlemmer i en fagforening er at de ønsker å ha noen i ryggen hvis det blir problemer med ­arbeidsgiver, men det er langt fra den eneste grunnen.
  — I tillegg er det ikke så dumt at det er andre ­økonomiske ­fordeler du kan hente ut av det, sier hun og ramser opp noen av medlemsfordelene de har ­forhandlet frem: De viktigste er bankavtale med ­Danske Bank og strømavtale med Fjordkraft.
  — Disse avtalene er kjempepopulære og veldig gode, på­peker hun.

I tillegg har Farmaceutene rabattavtaler med ­Bertel O. Steen, hotellkjedene Choice og Thon samt tilbud om advokathjelp. De har også en avtale med Bedriftsforbundet om stort avslag i pris for frittstående apotek.
  — Vi vil også ha relevante tilbud for ­apotekerne. De kommer litt i skvis siden de er både arbeidsgiver og ansatt.

Hun understreker dessuten viktigheten av at Farmaceutene jobber for faget og ­profesjonen opp mot myndigheter, nærings­livet og utdanningsinstitusjonene – blant annet gjennom Nasjonalt fagorgan for ­utdanning og forskning innen farmasi.

Hardt arbeidsmarked

Farmaceutene øker også fordi behovet for en fag­forening har vokst, tror Torbergsen.
  — Det er dessverre ikke til å stikke under stol at det er et veldig omskiftelig arbeids­marked for farmasøyter.

Økende antall apotek og færre ansatte gir høyt tempo og hardt arbeidspress.
  — Det er mye som skjer der ute, og det er nødvendig at de har en forening i ryggen. Det viktigste vi gjør er at vi er med og hjelper de tillitsvalgte til å hjelpe medlemmene lokalt, sier hun.
  — Akkurat nå er det mye nedbemanninger, legger hun til.

Les også: – Faglig defensivt av Apotekforeningen

Foreningen får betydelig flere henven­delser om juridisk bistand enn tidligere. I 2016 besvarte juristene i NFF 660 henvendelser. I 2018 besvarte de 1090. Torbergsen antar økningen kommer både av at de har gjort ­tilbudet mer synlig, men også at behovet øker.
  — Uansett var økningen formidabel. Vi ansatte en ekstra jurist i fjor og enda så økte sakstilfanget i 2018.

Skryter av sekretariatet

Generalsekretæren gir æren for økningen til de ansatte i foreningen.
  — Det er et fantastisk, kompetent og på sekretariat. De jobber døgnet rundt og er en gjeng som er veldig dedikerte og kreative, med gode løsninger, masse ideer og ønske om å bidra, sier hun.

Medlemsveksten har gitt dem mye å gjøre, og til tross for én ny jurist merker hun at arbeidspresset er stort på alle.
  — Vi er nok i grenseland for hva vi kan makte å tilby med den bemanningen vi har.

Jobber videre for farmasøytene

2018 var det svakeste av de tre foregående årene med fem prosent medlems­økning mot sju i både 2016 og 2017. Det skjedde blant annet som følge av at det var noe misnøye rundt den nye avtalen med Virke.
  — Men vi fikk vel så mange innmeldinger som utmeldinger, så tallene for høsten gikk opp i opp. Uansett er fem prosent svært bra og utrolig mye bedre enn hva som er vanlig for fagforeninger, slår Torbergsen fast.

I starten av 2019 har medlemsmassen, som vanlig ved et årsskifte, bølget litt.
  — Men vi ser at det siger jevnt og trutt inn nye medlemmer, sier hun og forklarer at noe av målet fremover er å jobbe for å gjøre ­organisasjonen mer effektiv og ­ytterligere styrke den jobben som allerede gjøres.
  — I tillegg må vi bli synligere rundt fag og politikk. Vi må dessuten vise enda ­tydeligere at det er vi som jobber for ­riktig ­lege­middelbruk og at det er vi som tar opp de viktige sakene på agendaen; også ­politisk, poengterer hun.

  — Det er alltid en tillit å få nye medlemmer, og det er ikke noe vi kan ta for gitt. Vi ønsker flere, og det betyr at vi bare må levere varene enda bedre.

– Farmasøyter har også andre mulige ­fagforeninger. Hvorfor skal de melde seg inn i Farmaceutene?
 — I en annen fagforening så blir du ­kanskje ivaretatt, men det er bare vi som kjenner det farmasøytiske arbeidsmarkedet og ivaretar profesjonen, og jeg har lært å kjenne farmasøyter som veldig glade i faget sitt.

(Publisert i NFT nr. 3/2019 side 35-36)