Det skriver Dagens Medisin på sine nettsider.

I en ny studie har tidsbruken hos RELIS (regionale legemiddelinformasjonssentre) og svenske og danske legemiddeinformasjonssentre undersøkt. 

RELIS-ansatte mottok fiktive spørsmål som man logget tidsbruken på fra man fikk spørsmålet til svaret var gitt. Undersøkelsen viste i det store og det hele at kvaliteten, som ble vurdert av et internt og eksternt panel av farmakologer og allmennpraktikere, stort sett var godt eller tilfredsstillende uavhengig av tidsbruken.

Det nevnes også at det var variasjon på hva sentrene svarte og hvordan de svarte.

Førsteforfatter av studien er Linda Amundsen Rappe, og studien ble publisert i Clinical Therapeutics.