Det er WHO (World Health Organization) som anslår at en så høy prosentandel av disse legemidlene er forfalskede, og potensielt av dårlig kvalitet.
— Fredag 31. mai vedtok regjeringen å fremme endringer i legemiddelloven for Stortinget. Fordi mange legemidler som kjøpes over internett er falske, innebærer privatimport av legemidler en risiko for den enkeltes helse og for folkehelsen, opplyser regjeringen.

Stor risiko
Legemidlene kan være forurenset, mangle virkestoff, ha for mye eller for lite virkestoff, eller inneholde annet enn hva som er angitt.
— Ved inntak av slike legemidler øker ­risikoen for forgiftning, overdosering, bivirkninger og for at behandlingen av sykdom blir mislykket, advares det fra regjeringshold.
I mange tilfeller vil heller ikke lege ha vurdert om bruk av legemiddelet er nødvendig og trygt, pasienten får ikke skriftlig eller muntlig informasjon om hvordan legemiddelet skal brukes, og selve bruken er ofte skjult for norsk helsepersonell.
— Lovendringene vil gi myndighetene lov til å destruere de ulovlig importerte legemidlene de beslaglegger uten å politianmelde. På denne måten unngår man den situasjonen man har i dag hvor mange falske legemidler sendes i retur til avsender. Vi vil dermed få falske ledemidler ut av sirkulasjon.
Regjeringen understreker at forslaget ikke vil berøre den enkeltes rett til å ta med seg legemidler når man reiser inn i Norge.

Fornøyd industri
Både hos Legemiddelindustriforeningen og Pfizer er man godt fornøyd med at destruksjonshjemmelen nå endelig kommer på plass.
— Vi har lenge kjempet mot falske legemidler, og er derfor svært glade for at tollmyndighetene får hjemmel til å destruere disse. Anslag tyder på at over 60 prosent av legemidlene som sendes i posten fra utlandet til norske pasienter er falske. God og sikker distribusjon av legemidler er avgjørende for at riktig pasient skal få riktig medisin til riktig tid, sier administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI).
Hos Pfizer følger Pål Rydstrøm, direktør for etablerte produkter, opp entusiasmen fra LMI.
— Pfizer vil bidra til riktig legemiddelbruk, og vi har siden 2007 jobbet sammen med LMI om å tydeliggjøre hvor farlig falske legemidler kan være. Vi er glade for at regjeringen nå følger opp våre forslag, blant annet om å forby privatimport av reseptbelagte legemidler. Dette er viktig for å bidra til at pasienter ikke selv importerer legemidler med ukjent opphav og innhold. Utlevering fra norske apotek vil være en garanti for at alle kan være trygge på kvaliteten på medisinene de bruker. Vi ser frem til en rask behandling i Stortinget, uttaler Rydstrøm.

(Publisert i NFT nr. 6/2013 side 10.)