Apotekerne i Vitusapotek får 3,1 prosent i årets lønnsoppgjør. Oppgjøret får virkning fra 1. september i motsetning til 1. april som er vanlig. Det betyr at de ikke får noen økning for fem av årets måneder og i praksis får lønnsøkning på under 1,8 prosent, noe som knapt er over prisstigningen.

NFT har snakket med flere apotekere i Vitus og det rapporteres om mange og sterke reaksjoner på sosiale medier og på e-poster som går mellom apotekerne og kjeden. 

Les også: Mener NMD svekkes av at de ansatte er lønnstapere

Blir ikke verdsatt

Apotekerne reagerer ikke så mye på den lave lønnsøkningen i seg selv, men føler de jobber mye og er fleksible uten at det blir verdsatt. Apotekerne vi har snakket med omtaler det som en e-poststrøm og «kort og godt et opprør». 

Vitusapotek/NMD har forklart det dårlige lønnsoppgjøret med at det er krevende tider og har angivelig lagt ut en artikkel på intranett som forklarer hvor dårlig stilt kjeden er. Apotekerne på sin side synes det er en rar forklaring med tanke på at NMD går med overskudd og betaler store utbytter til aksjonærene. 

Ledelsen i kjeden har kalt inn til møte tidlig neste uke, og selv om apotekerne ikke har store forhåpninger til hva det kan føre til, så velger de å være optimister.

Terje Kvaal, direktør apotekdrift/logistikk i NMD, sier per sms at han ikke har noen kommentar til lønnsoppgjør for apotekere i Vitusapotek.

Skjønner at apotekerne er misfornøyd

Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen, forstår at apotekerne i Vitusapotek reagerer.

— Det synes ikke vi er noe rart. Dette viser jo at NMD ikke verdsetter sine medarbeidere som er lojale og gjør en kjempeinnsats for å holde apotekdriften i gang over hele Norge, sier hun.

Apotekene har hatt stor oppgang i mange år uten at de ansatte har fått særlig del av fremgangen. Apotekene går fremdeles med store overskudd, men nå møter bransjen utfordrende markedssituasjoner. Blant annet har salget av andre varer enn legemidler flatet ut slik det ble rapportert i e24.no i september. Likevel legger Vitusapotek på prosenter i budsjettene og marginene skvises til tross for advarsler fra de ansatte.  

— Det kan synes som om at aksjonærer blir foretrukket fremfor ansatte. Og det er en farlig vei å gå hvis man vil ha stabile og lojale medarbeidere, sier Larsen som tror dette bare er starten.

Jobber for medlemmene

Farmasøytene i Vitus var på grensen til streik under årets lønnsforhandlinger, men kom til enighet under mekling. 

— Vi klarte å få frontfaget som resten av samfunnet, men en annen viktig ting som vi fikk i meklingen var at vi fikk et partssammensatt utvalg som skal se på lønnspolitiske føringer i NMD/Vitus fremover, forklarer Larsen. 

Larsen er klar på at foreningen også vil ta tak i situasjonen for sine apotekermedlemmer. 

— I fjor fikk vi en ny overenskomst med Virke (som representerer Boots og Apotek1) der apotekere for første gang er omtalt i deler av overenskomsten. Det er en start og vi håper på sikt å kunne få til noe liknende for Spekter (som representerer Vitusapotek/NMD), sier hun og legger til at foreningen også ser behov for å styrke tillitsvalgtapparatet for apotekere. 

Omtrent halvparten av apotekerne i Vitus er medlem i foreningen. Larsen oppfordrer flere til å melde seg inn, og hun oppfordrer medlemmene til å jobbe for å rekruttere flere. 

— Jo flere vi er jo sterkere vil vi være.

I overenskomsten for apotekere med Virke slås det fast at det skal være samsvar mellom lønn og ansvarsområde, lønn skal fastsettes i henhold til kriteriene for lønnsfastsettelse, det skal være en årlig lønnssamtale og, kanskje viktigst, apoteker kan be arbeidsgiver om en skriftlig redegjørelse om hvorvidt vilkårene for å inneha en ledende eller særlig uavhengig stilling er til stede.