STATSBUDSJETTET 2018: Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i sitt budsjettforslag å bevilge fire millioner kroner til oppstartsveiledningen Medisinstart i apotekene.

 

Oppstartsveiledningen skal gjelde for pasienter som starter med et nytt legemiddel til behandling av enten høyt blodtrykk, høyt kolesterol eller  som begynner å bruke blodfortynnende legemidler, og det er foreslått fire millioner kroner til apotektjenesten på neste års statsbudsjett.

Bevilgningen på fem millioner kroner til inhalasjonsveiledning i apotek for pasienter med astma og kols ble vedtatt i 2016, og ordningen foreslås etter en helheltig vurdering videreført over statsbudsjettet for 2018. 

– Vi oppfatter dette som en veldig god start på å ta i bruk den kompetansen som finnes i apotekene. Med Medisinstart og Inhalasjonsveiledning får store pasientgrupper gode veiledningstilbud i apotek som de tidligere ikke har hatt, sier adm.dir i Apotekforeningen, Per T. Lund, til Dagens Medisin. 

Bevilgningene kommer frem i HODs budsjettforslag.

Aktuelle Medisinstart-pasienter får etter reseptekspedering to oppfølgingssamtaler med farmasøyt, og målet er å bedre etterlevelsen hos pasientene. 

Rønnaug Larsen
Pluss og minus: Farmaceutenes leder Rønnaug Larsen ønsker bevilgninger til Medisinstart velkommen, men mener pasientene selv må kunne ta i bruk tjenesten uten rekvisisjon fra fastlege. Foto: Lars Brock Nilsen

Selv om det har vært omdiskutert, bekrefter HOD at det skal være pasientens lege som kan rekvirere oppstartsveiledningen. Dette kan gjøres om legen ser at pasienten kan få utfordringer med etterlevelse av legemiddelbehandlingen. Dette har tidligere blitt kritisert av både Norges Farmaceutiske Forening og Apotekforeningen, som har argumentert med at en slik ordning vil kunne gi tjenesten lite omfang. 

— Det er svært positivt at regjeringen velger å opprettholde og gi ny støtte til viktige apotektjenester der farmasøytens legemiddelkompetanse blir benyttet. Samtidig mener vi at når regjeringen selv sier at de jobber for pasientens helsetjeneste, er det rart at ikke pasientene selv skal kunne få velge å ta i bruk en tjeneste som Medisinstart, et verktøy som er bevist vil gi riktigere bruk av legemidler, sier Farmaceutenes leder Rønnaug Larsen.