I sitt høringssvar til forslaget om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek viser generalsekretær i Norsk Optikerforbund, Hans Torvald Haugo, til at Norsk forening for allmennmedisin uttrykker bekymring rundt fagkunnskapen til farmasøyter og risiko for anafylaktiske reaksjoner.

Han påpeker at det er liknende argumenter som optikerne ble møtt med fra legene da de ønsket å ta i bruk diagnostiske medikamenter. 

«Legene pekte på risiko for at optikere kunne skade pasientene for eksempel ved å trigge anafylaktiske reaksjoner.» skriver han og er klar på at det åpenbart var en unødvendig bekymring. 

«Erfaringen med bruk av diagnostiske medikamenter hos optiker fra 2004 til nå er god. Norges Optikerforbund er ikke kjent med behov for bruk av adrenalin i forbindelse med optikers bruk av diagnostiske medikamenter.»

Les også: Farmasøyter får rekvireringsrett på vaksine

Viktig for å øke vaksinasjonsgraden

Optikerforbundet mener rekvisisjonsrett er et godt tiltak for å øke vaksinasjonsandelen i befolkingen og støtter forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet.

«Rekvireringsrett for farmasøyter bidrar til å fordele ansvar for viktige helsetjenester, frigjør kapasitet i en allerede hardt belastet helsetjeneste samt sørger for en bedre geografisk dekning av vaksinasjonstilbudet.»

Les også: Helsedirektoratet vil ikke gi farmasøyter rekvireringsrett for vaksine

Må sikre vaksiner i distriktene

Haugo tror dog at restriksjonene på at farmasøyter som eier apotek får rekvireringsrett kan være til hinder i områder der behovet er størst. 

«Helse- og omsorgsdepartementet bør se på om det kan tilrettelegges slik at ordningen også vil kunne etableres i de mindre befolkede delene av landet, spesielt der kommuner i dag har utfordringer med hensyn til legedekning i primærhelsetjenesten eller det er lange reiseavstander.»