Elin Ørjasæter, som er dosent ved Høyskolen Kristiania og mer kjent som skribent og kommentator for blant annet E24, var invitert på Farmaceutenes Apotekerdagen i august med et foredrag kalt Apotek – varehandel eller spesialisthelsetjeneste?

— Svaret på det er veldig enkelt. Det er et dundrende «begge deler», slo hun fast.

Mens ansatte på Deli de Luca bare må forholde seg til en institusjonell logikk som sier: «selg mest mulig», må farmasøyter i apotek forholde seg til to motstridende logikker. I tillegg er det to logikker som begge foregår på et avansert og profesjonelt nivå. Apotek er komplekse og profesjonelle varehandelbedrifter og livsviktige helseaktører.

Les også: Apotekforeningen tar opp diskusjon om salgskonkurranser

Vil forske på apotekere

Etter mange besøk på apotek, noen foredragsoppdrag i bransjen og ikke minst etter koronakrisen har hun latt seg imponere av farmasøyter og apotekbransjen.

— Det er en så interessant bransje at den vil jeg forske på, sa hun og forklarte at hun kunne tenke seg å studere farmasøytenes balansegang mellom å være helsepersonell og butikkansatte og apotekernes utøvelse av skjønn hvor de hele tiden må forholde seg til de to logikkene.

— De to må leve side om side, og det er lederens oppgave å forene slike ulike logikker så de blir forståelige.

I første omgang har Ørjasæter, som underviser i ledelse, startet en studie om ledelse og skjønns­utøvelse. Hun ønsker å intervjue et utvalg apotekere og har tatt kontakt med kjedene, men påpekte at hun også gjerne vil komme i kontakt med apotekere som vil bli intervjuet. Apotekere som kan tenke seg å delta kan ta kontakt med Farmaceutene som videreformidler kontakt.

Interessant balanse mellom helse og salg

Ørjasæter tror ikke mange er klar over hvor tung utdanning apotek­ansatte de møter i apotek har og hvor høy faglighet arbeidet krever. Samtidig tror hun det er med på å skape det høye tillitsnivået apotek har i befolkningen.

Hun fikk med seg diskusjonene rundt salgspress i vinter, men har selv aldri følt den som problematisk.

— Jeg har aldri opplevd å bli påpushet noe på apoteket, og jeg er kroniker som sikkert har mange muligheter for mersalg, sa hun og påpekte at handel mot helse stort sett har vært en diskusjon siden apotek ble opprettet.

Likevel advarte hun mot hva som kan skje hvis salgspresset øker for mye og minnet om hva som skjedde da bankvesenet ble liberalisert og bankene begjærlig grep muligheten til å tjene penger på 1990-tallet; siden har tilliten til bankene sunket jevnt og trutt.

Farmasøyter kan kvalitetssikre legene

For å utnytte fagligheten og helsedelen av farmasøytenes kompetanse ytterligere, mener Ørjasæter apotekene og farmasøyter bør kunne tilby mange flere tjenester, fra vaksiner til legemiddelkonsultasjoner.

— Jeg ønsker meg en mulighet til en kvalitetssikring av fastleger som ofte er innmari travle og noen er også litt skjødesløse, sa hun og fortalte om en opplevelse hvor legen hadde tatt henne av legemidler med altfor kort seponering.

— Da jeg sjekket Felleskatalogen etterpå, etter en akutt helsesvikt, skjønte jeg at det han hadde gjort var helt vilt og noe en farmasøyt på apoteket kunne ­fanget opp, gitt at de hadde det som arbeidsoppgave å kvalitetssikre fastlegene.

Digital Apotekerdag

Årets Apotekerdag ble gjennomført som webinar, og det var mange som fulgte sendingen og flere valgte å se det i etterkant.

I tillegg til Ørjasæter snakket Ole Johan Bårtvedt fra Arbeidstilsynet om ledende og særlig uavhengig stillinger, og psykolog Tove Helene Edvardsen Stemsrud snakket om hva arbeidstakere, spesielt de i lederstillinger, kan gjøre for å balansere stress og mestring.