Styret i Oslomet vedtok 28. oktober å opprette et masterstudium i farmasi. 

Studieleder ved Farmasi, Anne Berit Walter, har jobbet lenge for å etablere en master, og hun er strålende fornøyd.

— Vi er veldig fornøyde med at vi nå kan tilby en mastergrad og dermed et fullverdig løp fra bachelor, master og til phd, sier hun med et stort smil. 

— Vi gleder oss til å kunne ønske 26 nye masterstudenter velkommen høsten 22.

Les også: OsloMet jobber for master i farmasi

Bruker koronaplassene

De nye studieplassene overføres fra bachelorutdanningen i farmasi, som fikk tildelt 25 plasser som et tiltak for å demme opp for økt arbeidsledighet under Covid-19-pandemien i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 og påfølgende opptrapping i Statsbudsjettet for 2021. 

Masterutdanningen vil ha 40 studieplasser, 20 for hvert år, men planlegger å ta opp cirka 26 studenter hvert år og forventer at det vil bli uteksaminert cirka 20 mastergradkandidater fra programmet per år. 

Les også: Farmasi fikk 25 nye studieplasser ved Oslomet

Pasientnær og innovativ

Alle utdanningsinstitusjonene følger RETHOS-forskriften, så mye i den nye masterutdanningen blir likt de eksisterende.

— Men vi har valgt en profil knyttet til pasientnær oppfølging og innovasjon, forklarer Walter.

— Vi skal etablere flere spennende emner der vi både vil benytte kompetansen vi har internt, men vi ser også frem til kontakt med flere samarbeidspartnere både internt på Oslomet, med øvrige utdanningsinstitusjoner og med andre aktører, legger hun til.