Verdenskongressen arrangeres hvert år av International Pharmaceutical Federation (FIP). I 2019 avholdes den i Abu Dhabi i De forente arabiske ­emirater 22.–26. september med tema «New horizons for pharmacy» og «Navigating the winds of change».

Norske farmasøyter med ­amerikansk vaksinesertifisering

Som innledning til konferansen arrangerte American Pharmacists’ Association (APhA) sertifiserende ­vaksinekurs. USA var blant de første landene som åpnet opp for vaksinasjon utført av sertifiserte farmasøyter i apotek. APhAs Pharmacy-­Based Immunization Delivery – Certificate Training Program­me ble i samarbeid med FIP gjennomført som en ­satellitt til kongressen. Programmet gir farmasøyter den ­nødvendige kompetansen og treningen som kreves for å kunne tjene som primærkilde til både vaksineinformasjon og -administrasjon i apotek.

Maren Lima, Apotek 1s kjedekontor, og Tore Reinholdt, Apotekforeningen, var blant de eksklusive deltakerne på denne workshopen. I tillegg til praktisk trening omfattet sertifiseringen 12 timers selvstudie med ­kunnskapstest i forkant av den åtte timer lange workshopen.

— Vi var rundt 20–25 deltakere fra mange land, og det var en lærerik og inspirerende dag. Spesielt interessant var det å høre kursholdernes erfaringer med vaksinasjon i apotek gjennom 20 år. Å lære å administrere en vaksine er kun en liten del av det å tilby vaksinasjon i apotek, det gjenspeiles i opplæringen, sier Lima.

Sterke norske bidrag

På FIP-kongressen er det alltid et stort antall foredrag å velge mellom, og i år var det tre sterke bidrag fra Norge.

Lone Holst, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen (UiB), holdt foredraget «Antiemetic treatment of women with hyperemesis gravidarum». Et av hovedfunnene her var at nærmere 50 prosent av kvinnene som innlegges på Haukeland for ekstrem svangerskapskvalme ikke står på noe kvalmestillende behandling fra før.

Hilde Ariansen, seniorrådgiver i Apotekforeningen, fortalte om «How to achieve the outcomes. Evaluation in a real life setting». Hun delte erfaringer fra forberedelser, implementering og evaluering av apotektjenestene ­Inhalasjonsveiledning og Medisinstart med farmasøytkolleger fra hele verden. Etter innlegget var det flere spørsmål fra salen, blant annet om opplæringspakkene i forkant av tjenesteinnføring og hvordan samarbeid i apotekbransjen muliggjorde rask innføring av tjenestene på tvers av apotekkjedene.

Reidun Lisbet Skeide Kjome, førsteamanuensis ved UiB, snakket om «Opportunities for pharmacy in ­Bergen health cluster: An interprofessional hub for primary care». Hun presenterte planer for Alrek helse­klynge – et fremtidsrettet klyngeprosjekt initiert av ­Universitetet i ­Bergen. Helseklyngen har som visjon å bli et internasjonalt ­sentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger i primærhelsetjenestene for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. Forebygging og løsninger for å møte ­fremtidens folkehelseutfordringer skal ha særlig fokus. Samarbeidspartnere i prosjektet er Bergen kommune, Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Høgskulen på Vestlandet, Uni Research, Folkehelseinstituttet samt UiB. Første byggetrinn ble igangsatt i 2017, og klyngen forventes å stå ferdig i 2019.

Ny FIP-president valgt

Dominique Jordan fra Sveits ble valgt som ny president og erstatter dermed Carmen Peña. Jordan har vært aktiv i FIP i flere år, blant annet som leder for FIPs «Board of Pharmaceutical Practice» siden 2014. Han var også leder i pharmaSuisse gjennom 12 år. I løpet av denne perioden har blant annet en rekke offentlig refunderte apotektjenester blitt innført i sveitsiske apotek. Den nyvalgte presidenten uttalte at han «ønsker å bidra med nye impulser til vekst og utnytte FIPs unike potensial: en organisasjon som samler forskning, praksis og undervisning under ett og samme tak». Jordan uttalte videre at han «ønsker å bidra til å styre utviklingen av FIP – når det gjelder strukturer, styresett, prosedyrer og visjon i tråd med behovene til både medlemmer og samarbeidspartnere».

Svenskene Lars-Åke Söderlund og Ulf Janzon ble valgt som ledere av henholdsvis Community Pharmacy Section og Industry Pharmacy Section i FIP. Söderlund har i store deler av sin yrkeskarriere jobbet i Apoteket AB. Janzon har mange års erfaring fra legemiddel­industrien i Sverige, men har nå startet egen konsulentvirksomhet. Vi gratulerer!

(Publisert i NFT nr. 8/2018 side 20-21.)