Interessen og aksepten for cannabis, både som medisin og rekreasjonelt rusmiddel er økende i Norge. Ikke minst har interessen økt etter at det ble enklere å bruke medisinsk cannabis i behandling og Legemiddelverket har sagt at lovlig grense for THC (tetrahydrocannabinol) i cannabisprodukter bør heves.

— Det går knapt én dag uten at jeg får spørsmål om folk ikke kan bruke cannabis mot sine plager, sa psykiater og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP), Jørgen G. Bramness, under lanseringen av Cannabisboka som han har redigert sammen med Anne Line Bretteville-Jensen, på ­Litteraturhuset i Oslo i august.

Les også: Gjør det enklere å behandles med medisinsk cannabis

Farmakomoralisme

Sammen med Folkehelseinstituttet, Helse­direktoratet og Universitetsforlaget hadde ROP invitert til lansering og debatt, og folk var ikke vanskelig å be. Den største salen på Litteraturhuset, med 200 plasser, var overfylt tre kvarter før seminaret startet, og godt over hundre interesserte måtte ta til takke med å se det strømmet på storskjerm i andre etasje.

— Interessen var voldsom, sier Bramness til NFT i pausen.

— Men det er gledelig at folk vil ha kunnskap, sier han og kan fortelle at han opp­lever varierende nivå på kunnskapen hos de mange som tar kontakt.

— Det er overdrevent stor, både optimisme og pessimisme, når det gjelder cannabis som medisin.

Noen tror cannabis skal være vidundermedisinen som skal redde dem, mens en del leger enten ikke vet hvordan de kan, eller ikke vil vite, hvordan de kan skrive ut ­medisinsk cannabis.

— Der opplever jeg også en del farmakomoralisme.

Les også: Lovlig cannabis stopper ikke opioidkrisen

Verdt å prøve

Bramness er ganske sikker på at cannabis ikke er en vidunderkur mot noen sykdom, og det er gjort mye forskning av varierende ­kvalitet på cannabis som medisin, da på alt fra den subjektive lindrende effekten av ­røyking til målbare effekter av tabletter med bare ­cannabidiol (CBD), som ikke har ­ruseffekt og som er ­kategorisert som legemiddel i Norge.

— Men når det gjelder medisinsk cannabis skal vi ikke være for pessimistiske heller, sa han og understreket at det er gjort såpass mye god forskning på medisinsk cannabis’ effekt på noen sykdommer. Alle leger som har rett til å forskrive legemidler i gruppe A kan søke om godkjenningsfritak for medisinsk cannabis som inneholder inntil én prosent THC, og han ser ikke noen grunn til at man skal være mer forsiktig med å gi ut det enn andre godkjente medisiner.

— Mitt råd er ofte å prøve og se, sa han.

Ifølge Bramness viser forskningen at medisinsk cannabis kan ha en moderat effekt som kvalmestillende medisin, mot nevrologiske smerter, for MS-pasienter, for aidspasienter i sen fase og en forbigående effekt for grønn stær.

Ikke stol på media

Rusforskeren advarte samtidig mot ­rapporter om cannabis i mediene.

— Det meste av det som står om ­medisinsk cannabis er ikke til å stole på. Det står ­veldig mye rart om hva cannabis kan brukes til i ­pressen, sa han.

Forskningsresultater av alle slag ­presenteres relativt ureflektert og forståelsen av forskjellen på å røyke hasj og ta lege­midler med CBD er liten.

I tillegg kommer mange av nyhets­sakene fra USA. Der har cannabis blitt en stor ­industri som omsetter for et titalls milliarder dollar, og mange har interesse av å styre kunnskapen om cannabis.

— En av de sterkeste lobbyene i USA nå er den for medisinsk cannabis.

Les også: Første EU-godkjente cannabismedisin

Skal oppdatere kunnskapen

Helsedirektoratet var medarrangør av ­seminaret og avdelingsdirektør på avdeling for levekår, Øyvind Giæver, tok selvkritikk på vegne av helsemyndighetene.

— Vi har nok ikke brydd oss nok om ­cannabis, vedgikk han.

Direktoratet har merket seg at det har skjedd store endringer i utvalg, bruk og ­holdninger, og de får også mange henvendelser.

— Vi erfarer i helsetjenesten at flere søker hjelp for cannabisrelaterte problemer, og det er stadig flere som ønsker seg cannabis som medisin, og da ikke bare inntatt som lege­middel, men i form av røyking.

Helse- og omsorgsdepartementet ser derfor at det er et behov for større ­engasjement fra helsemyndighetenes side og har gitt direktoratet i oppdrag å forbedre kunnskapen og kommunikasjonen om cannabis som medisin.

Har blitt en industri

I tillegg til redaktørene og direktoratet var flere av kapittelforfatterne med for å snakke om sin forskning. Øystein Skjælaaen ga et norgeshistorisk overblikk. Thomas Anton Sandøy forklarte om hvordan cannabis møtes av straffesystemet. Jasmina Burdzovic Andreas fortalte om endringene i amerikansk narkotikapolitikk og effekten av den. Hun tror de som håpet det skulle bli en hippiegreie med små, koselige butikker og lokale ­økologiske produsenter vil bli skuffet.

— Det er big business og en industri, slo hun fast.

Liliana Bachs har forsket på de akutte effektene av cannabis. Silje Louise Dahl har gjort intervjuer om hvordan holdningene har endret seg.

Seniorforsker ved FHI, Ingeborg Rossow, gikk gjennom den siste forskningen på de langsiktige effektene av cannabis.

— Brukere som har hyppig og langvarig bruk synes å ha høyere forekomst av ulike typer helsemessige og sosiale problemer, sa hun, men understreket at det er et ­vanskelig å vite om det er et årsaksforhold eller en samvariasjon.

Blant annet påpekte hun at det er en ­sammenheng mellom IQ og cannabisbruk.

— Vi vet at cannabisbrukere har i ­gjennomsnitt litt lavere IQ enn andre. Om det er en følge av cannabisbruken, eller om det er det vi kaller en seleksjon inn mot ­cannabisbruk, er vi ikke sikre på, sa hun til litt varierende reaksjoner hos tilhørerne.

Det som forskningen er rimelig sikker på er at cannabisrøyking øker faren for bronkitt, bruk gir akutte nedsatte kognitive funksjoner som kan vedvare ved langvarig bruk, ­sårbare individer kan ha risiko for schizofreni og ­psykotiske episoder og skoleprestasjoner ser ut til å svekkes. I tillegg er det slutt på ideen om at cannabis ikke er avhengighetsskapende. Det er både fysiske og psykiske symptomer når brukere slutter.

— Men det er fremdeles mye vi ikke vet, konkluderte Rossow.

(Publisert i NFT nr. 7/2019 side 16-17)