Apotekenes datasystem som skal håndtere de nye sikkerhetstiltakene for å stoppe falske legemidler som en del av EUs forfalskningsdirektiv (FMD), er skrudd på og har vært i drift siden 9. februar i år. Siden systemet ble satt i gang har Legemiddelverket godtatt overgangsordninger. De skulle avsluttes 1. oktober. 

På nettsidene til Nomvec, som står for driften av verifikasjonssystemet, opplyser daglig leder, Kaj Mjaanes, at Legemiddelverket har godtatt å forlenge overgangsperioden til 1. desember. 

Les også: Verifikasjonssystemet gir mange røde lys i apotekene

Overgangsordningene som benyttes består av et amnesti hvor apotekene har aksept for å overse varsellampene i datasystemet og et filter i systemet som gjør at produkter uten batchnummer ikke blir kontrollert opp mot databasen.

En tredje ordning er klargjort for å erstatte amnestiet og som et siste skritt mot full igangsettelse av verifikasjonssystemet. Da slippes noen koder gjennom og utløser alarm.