— Vet du hvordan man ser at «devicene» er tomme? spør farmasøyt Tonje Krogstad, og ser bort på pasient Trine Tomter med inhalatoren på andre siden av disken. Krogstad gjør en demonstrasjon i skranken, og ved siden av står helse- og omsorgsminister Bent Høie og ser på i spenning. Bak dem står en rekke politikere, fotografer og journalister og bivåner gjennomgangen.

Får millionstøtte

Samtalen som farmasøyten og pasienten gjennomførte sammen på Apotek 1 Nordstjernen i Oslo sentrum, er en del av det den standardiserte veiledningenstjenesten for astma- og kolspasienter som ble lansert 1. mars. Tilbudet skal være en ny og betalt tjeneste for norske pasienter, og det ble nylig bevilget fem millioner kroner for en prøveperiode. Målet er at tjenesten skal kunne bedre hverdagen for norske pasienter.

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet bruker 400 000 mennesker i Norge med astma og kols inhalasjonspreparater, og det er dokumentert at over halvparten av disse bruker medisinene feil.

Tonje Krogstad og Bent Høie
VEILEDER: Farmasøyt Tonje Krogstad viste helse- og omsorgsminister Bent Høie hvordan de ulike inhalatorene fungerer. Foto: Lars Brock Nilsen

Høie forteller til NFT at pasientenes tilbakemeldinger var en av grunnene til at regjeringen har bevilget fem millioner kroner til utprøvingen av tjenesten.

— De sa at dette var et område som er utfordrende, og at det kan være utfordrende å bruke dette utstyret riktig. Farmasøytene og Apotekforeningen har også her vært på banen og sagt at dette er et område der de kan bidra til bedre folkehelse. Jeg er glad for at vi nå gjennomfører dette, og jeg håper vi får konkrete resultater, sier Høie.

Fikk konkrete tips

Trine Tomter har en kombinert form for kols og astma, og ble denne dagen en av de første som har fått gjennomført en slik standardisert veiledningssamtale. Hun ser absolutt nytten.

— Informasjon og veiledning er første prioritet for at vi som pasienter skal kunne bruke utstyret riktig. Og bruker vi det ikke riktig, så får vi ikke noe bedre helse, sier Tomter.

Hun nevner konkret at hun fikk tips om bruk av Spiriva-inhalatoren.

— Den må jeg ikke tildekke når jeg puster inn, på grunn av noen luftehull på siden. Det var jeg ikke klar over. Men jeg fikk også noe ny informasjon om nettsider vi kan gå inn og lese på. Så nå skal jeg hjem og lese på nett, smiler hun.

Samme problemstillinger

Farmasøyt Tonje Krogstad forteller at hun har gjennomført liknende samtaler tidligere, og forteller at det ofte er de samme problemstillingene som dukker opp.

— Det er overraskende mange som ikke gjør det riktig. Det går ofte på inhalasjonsteknikken, og at de for eksempel ikke puster godt nok ut før de inhalerer dosen. Men også at de ikke holder pusten lenge nok, rett og slett.