Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 6/2011 side 14. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.