Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 4/2011 side 7. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.