Legemiddelverket opplyser at det er meldt om mangel på virkestoffet paracetamol som følge av koronasituasjonen. Legemiddelverket innfører derfor rasjonering for vanlig resept, såkalt hvit resept. Det gjelder ikke blå resept.

— Målet er å sikre rettferdig fordeling av de legemidler som er tilgjengelige og unngå hamstring. Vis solidaritet og følg råd fra apotek og lege, sier direktør Audun Hågå på Legemiddelverkets nettside. 

Les også: Første apotekansatt koronasmittet 

​Maks 100 tabletter

Rasjoneringen innebærer at apoteket kan utlevere maksimalt 100 tabletter om gangen. I underkant av 300 000 pasienter får årlig paracetamol på hvit resept. Salg av reseptfri paracetamol er uansett begrenset til én pakke på 20 tabletter per kunde, både i apotek og dagligvarehandel. 

Legemiddelverket opplyser at de følger forsyningssituasjonen nøye. Tiltaket gjelder inntil videre og opphører hvis forsyningssituasjonen blir bedre. 

Rasjoneringen av paracetamol ble utvidet fredag 13. mars til også å gjelde grossistene. Grossister skal sørge for å ikke levere større mengder legemidler til det enkelte apotek enn det som tilsvarer normalsalget.

Råd til apotek

Legemiddelverket gir følgende råd til apotek:  

  • Apoteket kan kun utlevere maksimalt 100 tabletter per kunde til de som har vanlig hvit resept.
  • Apotek må sjekke at det går minimum 14 dager mellom hver utlevering på vanlig hvit resept. 
  • Apoteket kan heller ikke utlevere mer enn én pakning reseptfri paracetamol per kunde.
  • Rasjoneringen gjelder ikke for pasienter som får paracetamol på blå resept. Apotekene bør likevel unngå å levere ut for mer enn tre måneder av gangen.

Rasjonering av Acetylsalisylsyre

13. mars ble det også innført rasjonering av Acetylsalisylsyre på hvit resept. Apotek må begrense utlevering av acetylsalisylsyre 75 mg til tre måneders forbruk.

Nye fullmakter i nytt regelverk

I forbindelse med koronautbruddet fastsatte Helse- og omsorgsdepartementet en forskrift 6. mars som gir Legemiddelverket delegert fullmakter for meldeplikt, parallelleksportforbud og rasjonering.

Forskriften pålegger grossistene meldeplikt på tre dager før planlagt parallelleksport og gir Legemiddelverket hjemmel til å forby parallelleksport på bestemte legemidler. Forbudet gjelder uavhengig av regulatorisk status.

Mandag ble pneumokokkvaksine (pneumokokk, renset polysakaridantigen, injeksjonsvæske) første legemiddel det er eksportforbud på.

Legemiddelverket har også fått hjemmel til å vedta rasjonering av bestemte legemidler.

Både grossister og apotek kan pålegges restriksjoner på salg og utlevering av bestemte legemidler hvis det er fare for folkehelsen. Rasjonering gjelder uavhengig av regulatorisk status.