Det viser resultater fra en delstudie i Den norske mor og barn-undersøkelsen, ifølge Folkehelseinstituttet.

En sammenheng mellom langvarig bruk av virkestoffet i svangerskapet og nevroutviklingssykdommer som ADHD skal ha blitt vist gjennom flere epidemiologiske studier. Det er allikevel ikke kjent hvordan paracetamol kan påvirke nevroutviklingen. Studien er den første av sitt slag, og FHI betegner resultatene som banebrytende.

— Slik kunnskap er viktig for forståelsen av hvordan langvarig bruk av paracetamol påvirker fosterutviklingen. Resultatene må bekreftes av andre før det har konsekvenser for rådgivning til gravide kvinner sier Kristina Gervin, som er førsteforfatter på studien, i en pressemelding på FHIs nettsider.