Opplever du uønskede virkninger av legemidler du bruker, kan du nå klikke deg inn på Statens legemiddelverks nettsted, legemiddelverket.no/pasientmelding, og fylle ut et meldeskjema for bivirkninger. Pårørende kan melde på vegne av andre.

Ordningen trådte i kraft 1. mars i år.

Bedre pasientsikkerhet
Pasientmeldinger blir en del av Legemiddelverkets løpende oppfølging av legemidlers sikkerhet. De håper også å få mer kunnskap om hvordan bivirkninger påvirker livskvalitet.

— Pasientmeldingene er ment å skulle være et supplement til meldingene fra helsepersonell, så det er viktig at både leger og farmasøyter fortsetter å melde som før, understreker prosjektleder Hilde Samdal overfor Farmatid.

Legemiddelverket har sendt ut informasjon til alle apotek. Legene vil bli informert via Legetidsskriftet og produsentene via LMI.

— Vi håper at apotekene blir informasjonskanaler til pasientene. I tillegg planlegger vi å markedsføre ordningen i pressen, sier Samdal.

I 2008 kom det inn til sammen 2184 meldinger, det høyeste antallet noen gang i Norge. Leger melder imidlertid mindre enn tidligere. Bivirkningsmeldingene i 2008 utgjorde om lag 460 meldinger per million innbyggere. Dette er et høyt tall i internasjonal sammenheng. I mars/april kommer bivirkningsstatistikken for 2009.

(Publisert i NFT nr. 3/2010 side 16.)