Like før jul endret Stortinget innstillingen i statsbudsjettet om at kun legene kan rekvirere oppstartstjenesten Medisinstart. Fra i år kan pasientene få samtalen på eget initiativ.

 

Regjeringen forslo i statsbudsjettet å innføre Medisinstart i apotek, og fire millioner kroner over statsbudsjettet for 2018 ble foreslått bevilget. 19. desember ble det vedtatt i Stortinget. 

­— Det er svært gledelig at helse- og omsorgskomiteen endret den opprinnelige innstillingen om oppstartsveiledning. At de enstemmig fastslår at tjenesten Medisinstart skal innføres, og at de gir pasienten rett til å be om tjenesten selv, er viktig for alle som er opptatt av riktig legemiddelbruk og pasientsikkerhet, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

FarmaPro-modul i april

Apotekbransjen er allerede godt i gang med planlegging og utarbeidelse av materiell for tjenesten, i samarbeid med Apokus og Helsedirektoratet. Apotekene skal etter planen være klare til å tilby Medisinstart fra mai 2018. 

­— Vi har fått veldig positiv tilbakemelding på materiellet som ble utarbeidet i forbindelse med innføringen av tjenesten inhalasjonsveiledning, forteller Faksvåg.

Materiellet og opplæringsaktivitetene for Medisinstart vil følge samme mal som for inhalasjonsveiledning med bransjestandard, tjenestemanual, samtaleguide, faktaark for de legemiddelgruppene som inngår i ­tjenesten, e-læringskurs og opplærings­aktiviteter, ifølge Apotekforeningen. 

Apokus har fått i oppdrag å utarbeide materiellet og det er nedsatt en styringsgruppe fra aktørene i bransjen som godkjenner dette. Fordi tjenesten utløser journalplikt, har Apotekforeningen utarbeidet en modul i FarmaPro som vil bli lansert i april. 

Tar pasienten på alvor

­— Holdningen til Farmaceutene er at pasienten selv skal kunne velge å ta i bruk oppstartstjenesten, et verktøy som hjelper til riktigere bruk av legemidler. Pasientens helsetjeneste der pasientene selv skal ha mer å si er også en politikk helseministeren snakker om, sier Farmaceutenes leder, Rønnaug Larsen. 

Også Faksvåg i Apotekforeningen mener at Stortinget på denne måten tar målet om å lage pasientens helsetjeneste på alvor.

­— Det er pasienten som er best i stand til å avgjøre om han eller hun har behov for oppfølging i apoteket, og da er det helt naturlig at de også får siste ordet. Vi håper samtidig at flest mulig leger ser nytten av dette tilbudet for sine pasienter og ­hen­viser til oppstartsveiledning i apotek. Dette vil styrke samhandlingen rundt pasienten og gi et godt utgangspunkt for god etterlevelse og et godt behandlingsresultat, poengterer Faksvåg.

Larsen bekrefter at foreningen vil opp­fordre medlemmene til å følge opp ­opp­- startsveiledningstjenesten.

­— Akkurat hvordan pasientene i apoteket kan gjøres oppmerksom på at tjenesten ­finnes, vil bli informert om. Jeg håper legene er interessert i å anbefale tjenesten til sine pasienter, så kan apotekfarmasøyter følge opp pasientene slik at legemidlene de har fått også blir brukt, sier hun. 

(Publisert i NFT nr. 2/2018 side 14)