Høringssvaret fra foreningen presenterer synspunkter på godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

«Pasientsikkerheten må alltid være førsteprioritet når det gjelder autorisasjon av helsepersonell. Farmaceutene mener det er essensielt at alt helsepersonell kan kommunisere med pasienter på norsk. Vi mener også at myndighetene har et særskilt ansvar for å sikre at helsepersonell med utenlandsk utdanning er kvalifisert til å utføre sitt yrke like godt som helsepersonell med norsk utdanning. Det bør også påhvile myndighetene et ekstra ansvar å sikre at alt helsepersonell utdannet utenfor Norge får kunnskap om nasjonale forhold som er av vesentlig betydning for utøvelsen av yrket», skriver leder Tove Ytterbø.

Ønsker fagprøver

Hun skriver videre at Farmaceutenes holdning er at formell kompetanse og utdanning må være et absolutt krav uavhengig av arbeidserfaring.

«Når det gjelder forhold som vedrører oss spesielt ønsker vi oss fagprøver for å teste kompetanse og ferdighetsnivå. Farmasøyter har en lovfestet rettighet til å ekspedere resepter og rekvisisjoner ifølge apoteklovens § 4-4. Norske farmasistudenter med lisens må ha bestått eksamen i ekspedisjonsarbeid før de får denne rettigheten. Farmaceutene mener at alle farmasøyter med utenlandsk utdanning som søker om autorisasjon i Norge må bestå eksamen i ekspedisjonsarbeid ved universitet eller høyskole for å gis autorisasjon i Norge».

Må stilles krav

Ytterbø mener det må stilles visse tilleggskrav til de med utenlandsk utdanning, og at dette bør utredes med hjelp fra sakkyndige.

«I tillegg må det kunne tilbys komplementær utdanning, slik at man får en reell mulighet til å kunne oppnå tilleggskravene».

Videre tror Farmaceutenes leder at mangelen på farmasøyter flere steder i landet kan gjøre det vanskelig å alltid sikre at riktig kompetanse er på plass.

«Vi er bekymret for at det kan medføre at man ansetter kandidater med mangelfulle språkferdigheter. Da er det også vanskelig å vite om kandidaten har de nødvendige kunnskapene til å utføre arbeidet», skriver Ytterbø.

Høringsfristen var 10.februar.