Norges Farmaceutiske For­ening (Farmaceutene) har et eget forum for pensjonister som skal ivareta nåværende og fremtidige pensjonist­medlemmers interesser og virke for å fremme Farmaceutenes formål. Leder Inger Wabø er opptatt av at andre pensjonerte farmasøyter ser for­delen med å være medlem.

— Det er viktig at flest mulig beholder medlemskapet sitt, så vi bidrar til en sterk fag­forening, sier hun.

Les også: Alle Farmaceutenes medlemmer får gratis ansvarsforsikring

Farmaceutene øker også blant pensjonister

Farmaceutene har hatt jevn medlemsøkning i flere år, og Wabø er glad for å kunne opplyse at foreningen også har hatt økning i pensjonistmedlemmer i Pensjon­istforums tiende år.

I juni var det valg til forumet, og styret består nå videre av Martin Bjerke, Hans Magne Solberg og varamedlemmene Eli Meuche Eikje og Nina Refsum.

I år ønsker forumet å legge litt ekstra vekt på rekruttering, og de peker på at pensjonistmedlemmer som betaler lav kontingent, har flere personlige fordeler ved å være medlem i tillegg til at de er med på å styrke faget.

— Vi får tidsskriftet, vi har alle de gode avtalene som medlemmene ellers har, og så får vi en faglig og sosial møteplass.

— Det er absolutt en forening også for pensjonister, slår hun fast.

Les også: Koronakrisen viser viktigheten av fagforening

Jobber med seniorpolitikken

Wabø opplyser at Pensjonistforum det siste året har jobbet mye med seniorpolitikken, ­spesielt ­pensjonsordninger. De har ut­­ar­bei­det et forslag til seniorpolitikk som er vedtatt av Sentralstyret.

— Så nå forventer vi at foreningens leder bruker politikken aktivt overfor arbeidsgivere og POA (Pen­­sjons­ord­ningen for apotek­virksomhet).

Pensjonistforum har også jobbet med omorganiseringen av ­foreningen og laget nye oppdaterte retningslinjer for forumet.

Vanligvis arrangerer de noen medlemsmøter årlig, blant annet i forbindelse med
Farmasidagene, men korona har lagt en demper på møte-
virksomheten.

— Vi håper at vi i løpet av året skal kunne få ­arrangert et møte, sier Wabø som også oppfordrer medlemmer til å organisere lokale møter. ­Medlemmer som vil ­organisere møter, kan søke om midler fra foreningen.

(Publisert i NFT nr. 3/2021 side 42)