For det nye selskapet skal hete Pfizer.
— Pfizer blir nå et nytt, enda mer slagkraftig selskap som vil tjene pasientene bedre, sier den nye daglige lederen, Torfinn Hansen, til Farmatid.
Hansen har vært daglig leder i Wyeth Norge siden 1993 og har de siste par årene også ledet Wyeth Danmark.

— Mer kompetent

Det var 14. oktober at amerikanske og kanadiske konkurransemyndigheter godkjente Pfizers oppkjøp av Wyeth. Dagen etter var overtakelsen formell. Selskapets toppleder vil fortsatt være Jeff Kindler. Den norske organisasjonen skal imidlertid ledes av biokjemiker Torfinn Hansen.
— Sammenslåingen er svært god i den forstand at overlappen i kompetanse er liten. Det nye selskapet er mer kompetent og potensialet i vår felles pipeline unik.
— Hvordan vil pasientene merke det?
— De vil se et enda større selskap som vil satse mer på å løse hittil uløste problemer. Vi skal blant annet bli mer effektive; få frem flere legemidler raskere enn vi hittil har greid.

Folk må gå

I dag jobber cirka 40 personer i Wyeth Norge og cirka 90 i Pfizer Norge.
— Vi alle komme til å beholde jobben sin?
— Internasjonalt har vi et mål om en rasjonaliseringsprosent på 15 i løpet av en treårsperiode, men hvilke utslag dette vil få for den norske organisasjonen er jeg ikke sikker på ennå.
— En liten reduksjon vil vi nok se, sier Hansen.
Nye Pfizer satser på en rask integrering av ansatte og håper samlokaliseringen er en realitet rundt nyttår. Inntil videre operer de to selskapene hver for seg som tidligere.

Ebbestad slutter

Håvard Ebbestad, daglig leder i Pfizer siden 2003, har valgt å ikke fortsette i organisasjonen etter sammenslåingen. Men han blir i selskapet til de to enhetene er samlokaliserte.
— Hvorfor går du?
— Jeg ønsker å finne nye utfordringer, men har ingen konkrete planer om hva det skal være akkurat nå. Jeg får se hva som dukker opp.
— Hva synes du om sammenslåingen?
— Den tror jeg blir veldig positiv for selskapet. Produktporteføljene passer godt sammen; det er lite overlapp.