Pfizer og Flynn Pharma vant fram med anken mot en bot på over 900 millioner kroner. Bakgrunnen er et enormt prishopp i Storbritannia på et epilepsil-legemiddel.

 

Det skriver Pharmafile på sine nettsider.

Det var i desember 2016 at legemiddelselskapet Pfizer og og distributør Flynn Pharma ble gitt en bot på svimlende 907 millioner kroner fra britiske Competition and Markets Autority (CMA).

De britiske regulatoriske myndighetene mente at legemiddelgiganten og Flynn Pharma hadde satt en urettferdig høy pris på epilepsi-legemidlet Epanutin (phenytoin sodium-kapsler) ved å øke prisen med 2600 prosent i september 2012. Da økte prisen fra litt over 30 kroner per kapsel til 728 kroner per kapsel under Flynn Pharmas eierskap.

Prissøkningen på legemidlet gjorde at det statlige britiske helsevesenets (NHS) kostnader for legemidlet økte fra 21,5 millioner kroner i 2012 til 540,5 millioner kroner i 2013.

Ifølge Pharmafile hadde Pfizer i september 2012 solgt rettighetene til Epatunin til Flynn Pharma, men de fortsatte å produsere legemidlet for distributøren, og fikk derfor en stor del av de økte inntektene prisøkningen førte til. 

Det sentrale diskusjonsmomentet i saken er om Pfizer og Flynn Pharma utnyttet sin markedsposisjon som eneste leverandør av legemidlet ved å gi det en overdreven prisøkning. 

Domstolen konkluderte i ankesaken med at de var enige med CMA i at de to selskapene har en unik posisjon, men at vedtaket om at selskapene hadde misbrukt sin posisjon ikke stemte. Domstolen trakk blant annet frem at CMA ikke hadde gjort viktige vurderinger eller brukt korrekte metoder for å finne ut om prisen var urettferdig, hva som er korrekt pris for et slikt produkt eller vurderinger av andre sammelignbare legemidler.

Britiske myndigheter vurderer nå om de skal anke avgjørelsen.