Kommunen fikk, ifølge sykepleien.no, midler til å gjennomføre et kvalitetsutviklingsprosjekt i fjor høst, og ett av tiltakene som er satt i verk er legemiddelgjennomganger utført av tverrfaglige team bestående av farmasøyt, sykepleier og lege.

Farmasøyt Eli Tverborgvik reiser jevnlig rundt til fem av kommunens sykehjem. Virksomheten har ført til mange justeringer.

Les mer om erfaringene her.