Politiet har avdekket et kriminelt nettverk som mistenkes for å ha produsert og innført store mengder ulovlig produserte Rivotril-tabletter til Norge. I mars aksjonerte ungarsk politi mot dem de mener har stått bak hovedinnførselen.

— Når Rivotril omsettes i hele glass med 100 tabletter, er verdien av beslaget opp mot 70-80 millioner. Erfaring tilsier at prisen per tablett på gatenivå er 20 kroner, og det legges derfor til grunn at beslaget i Ungarn har en verdi på om lag 186 millioner ved omsetning i Norge, sier politiadvokat Kari Karlsen Aas i en pressemelding fra Øst politidistrikt.

Hun opplyser at etterforskningen pågår fremdeles, og politiet utelukker ikke flere pågripelser.

Les også: Tolletaten stopper mange uekte koronamedisiner

Falske tabletter

Rivotril inneholder det narkotiske virkestoffet klonazepam. Om du ikke har fått Rivotril foreskrevet av lege, regnes det som narkotika i Norge. Det er imidlertid grunn til å tro at Rivotril som blir smuglet til landet blir illegalt fremstilt, og ikke er det pakningene utgir seg for å være.

Rivotril er et varemerke tilhørende Roche. Roche selger flere typer med forskjellige styrkegrad i Norge etter resept fra lege.

— Politiet advarer mot å bruke Rivotril som stammer fra glass inneholdende 100 tabletter med 2 mg. styrke med Batch med nr. E1048E1. Politiet kan ikke si noe om innholdet annet enn at det ikke stemmer med det som står på forpakningen, sier Karlsen Aas.

Falsk: Politiet opplyser at tablettene selges i glass inneholdende 100 tabletter med 2 mg. styrke med Batch med nr. E1048E1 og at innholdet ikke stemmer med beskrivelsen. 

Flere saker

Avsnitt for annen alvorlig eller organisert kriminalitet i Øst politidistrikt har etterforsket flere grove innførsler av illegale Rivotril-tabletter til Norge.

I slutten av oktober 2019 ble en tyskregistrert personbil med to ukrainere stanset av tollere på Svinesund. Det ble gjort beslag av ca. 183.000 Rivotril-tabletter i bilen. Disse to fikk dom i Halden tingrett i oktober 2020. En ble dømt til 5 år og 4 måneders fengsel, den andre til 6 års fengsel. 

— Vi fortsatte videre etterforskning med utgangspunkt i denne saken, og pågrep i februar 2020 et ektepar som mottakere av lasten. Disse er mistenkt for å være mottakere av flere innførsler av Rivotril. Denne saken er berammet i juni 2021, sier politiadvokat Karlsen Aas.

I forbindelse med etterforskningen så politiet at dette var et kriminelt nettverk som hadde pågått over år, og startet etterforskning med formål om å avdekke innførsel av narkotika og pågripe og iretteføre både bakmenn og mottakere i dette nettverket.

Les også: Langtidsbruk av BZD i kombinasjon med opioider og z-hypnotika blant uføretrygdede i Norge

Samarbeid med Ungarn

14. september 2020 ble en trailer på vei inn til Norge stoppet i tollen, og Øst politidistrikt tok beslag i 150 000 Rivotril-tabletter. Beslaget ble satt i sammenheng med informasjon politiet allerede satt på, hvor sporene tydelig pekte mot Ungarn.

— Vi har gjennomført en omfattende etterforskning, som gir grunnlag til å mistenke en rekke store innførsler av ulovlig produsert Rivotril til Norge i 2020. Gjennom etterforskningen, og et godt samarbeid med Oslo og Innlandet politidistrikter, tolletaten, Kripos, Europol, Eurojust og ungarsk politi, har vi kartlagt et kriminelt nettverk vi mener har produsert og innført store mengder illegale Rivotril-tabletter til Norge, sier Karlsen Aas.

Nettverket omfatter alt fra produksjonsnivå og flere hovedmenn i Ungarn, til transportører fra Ungarn til Norge, og hovedmenn, depot og selgere på gatenivå i Norge.

Les også: Mange transaksjoner, få feil i verifikasjonssystemet

Store beslag i Ungarn

Etterforskningen i Norge pekte mot Ungarn, og i begynnelsen av 2021 ble det inngått en avtale mellom Norge og Ungarn, hvor målet var å redusere tilgangen til ulovlig produsert Rivotril i Europa. Avtalen innebærer blant annet en koordinert etterforskning, med felles mål om prioritet, fortløpende utveksling av bevis uten rettsanmodning og felles aksjonsdager.

Ungarsk politi startet etterforskning opp mot produksjonsleddet i Ungarn, både mot fabrikkene som produserer falske Rivotril-tabletter, og mot personene som skaffer ingredienser og virkestoffer til produksjonen. I forrige uke gjennomførte de en stor aksjon mot flere aktører i Ungarn. Ungarsk politi fant over 9,3 millioner tabletter, samt store mengder av virkestoffet klonazepam og ingredienser til produksjon av Rivotril. Det ble blant annet funnet 102 600 tomme glass til produksjon.

Sosialt problem

Politiet opplyser at virkestoffet i Rivotril, klonazepam, er aggresjonsfremmende, gir nedsatt hukommelse og er svært avhengighetsskapende. Misbruk av stoffet sammen med andre rusmidler, som alkohol og opiater, forsterker giftigheten og kan føre til dødsfall. Virkningen av stoffet, og den økonomiske profitten aktørene i dette illegale markedet har, gjør slike tabletter til et sosialt problem. Det vil derfor være av stor forebyggende betydning at politiet prioriterer å jobbe opp mot denne typen narkotika.