Over 200 bransjefolk og politikere deltok på Legemiddeldagen, Apotekforeningens årlige konferanse om apotek- og legemiddelpolitikk. Helseminister Bent Høie innledet konferansen, og la stor vekt på at mer makt skal overføres til pasientene slik at de blir bedre i stand til å mestre sin egen legemiddelbruk.

Ønsker riktigere legemiddelbruk

I Norge dør fem ganger så mange (minst 1000 mennesker) av feil legemiddelbruk som av ulykker i trafikken. 

Under den politiske samtalen mellom Harald T. Nesvik (FrP), Ruth Grung (A), Sveinung Stensland (H) og adm. dir. Per T. Lund (Apotekforeningen) var det stor enighet om at omfanget av feil legemiddelbruk er altfor stort, og at kompetansen i apotekene må utnyttes bedre. Det presiserte også Bent Høie i sitt innlegg. Politikerne var dessuten samstemte om at de forventer at de ulike helseprofesjonene snakker sammen og i fellesskap tenker på legemiddelbrukerens beste istedenfor å føre profesjonskamper.

Farmasøyttakst er realistisk

Den nye legemiddelmeldingen, som skal være klar våren 2015, vil omhandle alle områder innen legemiddelfeltet, blant annet apotekenes avansestruktur og finansiering av tjenester. 

— Finansiering må selvsagt tilfalle de som pasientene er best tjent med at utfører den aktuelle tjenesten, mente Nesvik, noe også Lund flere ganger understreket under samtalen.  

Han fikk også støtte av stortingsrepresentant og farmasøyt Stensland. 

Etterspør dokumentasjon

Under den politiske samtalen understreket Grung at apotekene må dokumentere at tjenestene de nå utvikler faktisk har effekt før de eventuelt kan bli offentlig finansiert. Det er også hensikten når bransjen nå viderefører «Forprosjekt oppstartsveiledning» (omtalt i NFT nr. 10/2013) med å gjennomføre en klinisk studie som skal avdekke om tjenesten Medisinstart (tidligere kalt Oppstartsveiledning) har nytteverdi for pasient, samfunn og apotek. 

— Klarer vi å dokumentere effekt, tror jeg vi er nærmere en farmasøyttakst for denne typer tjenester enn noen gang, sa Per T. Lund.

(Publisert i NFT nr. 6/2014 side 9.)