— Vi ser på dette som spennende for oss og for bransjen, sier Madsen. Vi har svært mange dyktige ledere i apotek i dag, men flere av disse kommer til å gå av med pensjon i årene fremover. I tillegg øker stadig antall apotek her til lands, og vi ser derfor at ­behovet for farmasøyter med lederkompetanse­ er stort.
— Studenter som kommer rett fra skolebenken har ofte ikke helt klart for seg hvordan de ønsker å bruke utdanningen sin. Da kan Lederaspirantakademiet gi de som kan tenke seg å jobbe som driftskonsesjonær en ­mulighet til å prøve seg.
— Det er stor interesse for dette prosjektet blant våre nyansatte og nyutdannete mastere i farmasi, og vi kommer til å sende ut tilbud om deltakelse på Leder­aspirantakademiet til 30 aktuelle kandidater de nærmeste dagene. Vi håper selvsagt at alle disse takker ja, og synes den gode responsen vi har fått hittil er meget positiv.
— Vi har alltid fokusert på kursing og opp­l­æring av våre ansatte, blant annet gjennom vår e-læringsplattform og våre lederkurs for apotekere. Vi har imidlertid manglet et kursopplegg for unge farmasøyter med spesiell interesse for lederskap og drift, sier Madsen.
— Så nå gleder vi oss til å komme i gang!

Rekrutteringssjef Cornelia Madsen. ​Foto: Alliance Boots

Potensielle ledere

— Regionsjefene har hjulpet oss med på identifisere kandidater som ønsker seg ­lederansvar i sine respektive regioner.
— Det er viktig å huske at ikke alle ønsker å fylle en slik funksjon. Noen ønsker å ­fokusere kun på det rent faglige. Dette er ­veldig forskjellig fra person til person, på­peker Madsen.
Foruten å ha en master i farmasi, må en som skal være driftskonsesjonær ha to års erfaring fra apotek.
— For mange nyutdannende som ikke har rukket å opparbeide seg ledererfaring er det ypperlig å kunne få opplæring parallelt med jobben, sier rekrutteringssjefen.

— Glimrende mulighet

Eirin Wiik er nyutdannet og skal begynne som varesalgsansvarlig farmasøyt på Boots ­apotek på Løren i Oslo.
— Ikke bare begynner jeg i ny jobb og på nytt lederaspirantkurs, men apoteket er også helt nytt og åpner neste uke, forteller den ­ferske farmasimasteren.
— Jeg har et ønske om å bli apoteker en gang i fremtiden, og synes muligheten til å lære om ledelse og drift parallelt med jobben, er helt genial. Jeg må innrømme at mulig­heten til å ta et slikt kurs også fungerte som et trekkplaster til jobben. Det virket som en spennende sjanse til å få innblikk i hvordan det er å styre et apotek.
— Jeg håper det blir et lærerikt og ­interessant kurs, og jeg gleder meg veldig, sier Eirin Wiik.

Ikke lovet lederjobb

— Kursdeltakerne vil i løpet av en toårs- ­periode få tilbud om deltakelse på en rekke kurs innen emner som økonomistyring, ­personal, HMS, faglig kvalitet i apotek og ledelse. I tillegg vil hver kursdeltaker få en egen veileder med god kjennskap til drift av apotek som skal følge ham eller henne gjennom ulike praktiske øvelser på arbeidsplassen. Eksempelvis kan det være å holde faglig kurs, delta på en rekrutteringsprosess eller å innføre en kvalitetsstandard i apoteket.

Men kursdeltakerne er ikke lovet lederjobb etter kurset.
— Nei, vi kan ikke love noe. Men det er klart at man stiller sterkere med en slik ­tilleggskompetanse. Håpet er at kurset vil ­friste flere til jobb i apotek. Vi er opptatt av å være faglig ledende, og engasjerte drifts­konsesjonærer med glød og kunnskap, er ­viktig for oss, innrømmer Cornelia Madsen.

— Fint at bransjen tar ansvar

Instituttdirektør ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo, Karen Marie Ulshagen, mener at slik kursing er utelukkende positivt.
— Jeg kan ikke se noe problematikk i ­forhold til dette, sier hun.
— Det er flott at bransjen tar manglende ledererfaring på alvor og gir den nødvendige opplæringen til sine ansatte. Det skaper gode arbeidsplasser og gir en spennende mulighet for farmasøyter i apotek.

Ulshagen påpeker at mange av studentene før eller siden vil komme i en situasjon der lederkompetanse vil være en fordel. Da er det fint å ha en slik opplæring i bagasjen.
— Kan ikke fokus på salg og drift gå ut over faget?
— Det faglige danner et utgangspunkt som gjør de nyansatte kapable til å bruke sin kunnskap på flere områder. Jeg oppfordrer gjerne studentene til å få ledererfaring i ­tillegg, sier hun.

Etterspør ledelse

Universitetet får stadig etterspørseler etter mer ledelse og organisasjon i studiet.
— Vi har ikke plass til å fylle studiet mer, nettopp derfor er det så flott at de kan lære dette ute i jobb. Med slike tiltak tiltrekker ­apotekene seg kandidater som kan fronte bransjen der den er mest synlig. Dette fører igjen til at apotek blir en attraktiv arbeidsplass, og ikke et middelmådig sted å jobbe.
— Jeg tror de unges higen etter leder­stillinger og påfølgende høye lønnskrav, ­skyldes mer manglende konkurranse i ­markedet enn at de glemmer å fokusere på det faglige. Det er for få farmasøyter som blir utdannet, men klarer vi å snu dette, vil ­markedet jevne seg mer ut, mener Ulshagen.

(Publisert i NFT nr. 9/2008 side 7.)