Tekst: Synnøve Eidem og Aslaug Johanne Risøy, stud.pharm. 
Senter for farmasi, Universitetet i Bergen

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 6/2011 side 20. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.