TV 2 skrev i forrige uke at jentene dominerer plassene på det som regnes som «prestisjestudier» i Norge. Her blir blant annet farmasistudiet dratt frem som et av studiene der det er størst kamp om plassene og hvor det er vanskeligst å komme inn.

— Det er positivt at farmasistudiet regnes som en av prestisjeutdanningene i Norge. Historisk har farmasøyt-yrket vært et mannsdominert yrke, men studiet har nå en overvekt av kvinner, sier leder Tove Ytterbø i Farmaceutene til Farmatid.no.

Oversikten viser at 7 av 10 farmasistudenter i dag er kvinner. Ved flere av studiene har trenden snudd og kvinneandelen blitt så høy at man ved enkelte studiesteder har begynt å vurdere kjønnskvotering av gutter for å demme opp for skjevfordelingen. Også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaken (H) begynner å bli åpen for ideen.

— Hvis universitetene søker om å innføre kvotering av gutter, er det god sjanse for at de får et ja fra meg, lover kunnskapminister Torbjørn Røe Isaksen til TV 2.

Ytterbø i Norges Farmaceutiske Forening har troen på at guttene kan vende tilbake til farmasistudiet.

Tove Ytterbø
SISTE UTVEI: Tove Ytterbø i Farmaceutene mener man kun bør vurdere kjønnskvotering på farmasistudiet dersom andelen gutter ikke økes. Arkivfoto: Kai Hovden

— Legemiddelmeldingen åpner opp for mange og nye spennende oppgaver for farmasøyter, som også må være interessante for gutter. Det ville være positivt om flere gutter velger dette studiet. Det er alltid sunt med en jevn kjønnsfordeling uansett studium, påpeker Ytterbø.

Hun er allikevel klar på hva foreningen mener dersom guttene ikke finner veien til studiet.

— Dersom man ikke får økt gutteandelen på farmasistudiet, så bør kjønnskvotering vurderes som et siste alternativ.

Kunnskapsministeren understreker ovenfor TV 2 at en slik ordning kun vil være en midlertidig ordning for å løse problemet, og ikke permanent.