Fra høsten 2000 og frem til apotekloven trådte i kraft i 2001 intervjuet NFT lederne for de forskjellige kjedene som etablerte seg i Norge. Først ut var direktør og farmasøyt Malcolm Bayly i Alliance UniChem. Han var ikke beskjeden da han beskrev hvordan de skulle bygge opp apotekkjeden vi nå kjenner som Boots i Norge:

Les hele artikkelen her.

 

 

Apotekene skal skreddersys det lokale samfunnet. Vi ønsker ingen kjedelig uniformering der alt ser helt likt ut og heter akkurat det samme. Vi ønsker i stedet å møte apotekenes individuelle behov. Ingenting skal tvinges på noen.

 

 

For oss skal farmasien være et lokalt fenomen. Det blir derfor ikke snakk om å slå seg ned i storbyer med skyhøye leieutgifter og altfor høyt press.

 

 

Vi har ikke tenkt å forandre slike ting som innredning og tradisjonelle navn. Vi trenger den lokale variasjonen vi kan få, og vi trenger for all del en høy standard på både apotek og personale. Vi er mer opptatt av kvaliteten enn antallet apotek.

 

 

Vi ønsker ikke å gå på akkord med antallet ansatte. Vi har faktisk troen på at norske farmasøyter vil oppfatte oss som en attraktiv arbeidsgiver.

 

 

(Publisert i NFT nr. 2/2021 side 16)