Rådet ble opprinnelig oppnevnt for en treårsperiode og etter en samlet vurdering av arbeidet kom rådet til at virksomheten ikke burde fortsette i sin opprinnelige form.

— Det viste seg etter hvert at rådets medlemmer var opptatte mennesker med mange jern i ilden slik at det var vanskelig å få til fullt oppmøte hver gang, sier Karl Arne Wærnhus, sekretær i Norsk Farmaceutisk Selskap (NFS), som tok initiativet til rådet.

— Rådets form som møteplass har vært givende og deltakerne har ofte gitt uttrykk for at synspunktene og ideene som har blitt luftet har vært nyttige å få med seg. Likefullt var det ikke uventet at rådets medlemmer hadde forskjellige oppfatninger om aktuelle saker, slik at det var begrenset hvor ofte rådet kunne tale med én stemme. Medlemmene så klart behovet for en overgripende møteplass i en eller annen form, men har kommet til at det er vanskelig å få det til å bli «en objektiv farmasifaglig premissleverandør», noe som var en av de opprinnelige tankene bak opprettelsen av rådet, forteller Wærnhus.

Ett konkret tiltak av rådets arbeid vil imidlertid bli videreført: Farmasispinnet.

— NFS har inntil videre tatt på seg å føre denne virksomheten videre, et uformelt treffsted, vanligvis siste torsdag i måneden på Café Tekehtopa i Oslo.

(Publisert i NFT nr. 6/2007 side 32.)