Etter å ha intervjuet flere apotekere i forbindelse med sitt forskningsprosjekt på apotek, er det flere ting dosent ved Høyskolen Kristiania, Elin Ørjasæter, har latt seg overraske over. 

Blant annet undrer hun seg over at apotekere som har særlig uavhengige stillinger godtar å gå i turnus samtidig som de ikke får overtidsbetaling. 

— Kombinasjonen av å gå på en oppsatt vaktliste og være innunder rettsregelen særlig uavhengig stilling, den er uvanlig, sier Ørjasæter. 

Les også: Ørjasæter er fascinert av apotekbransjen og farmasøyter

Kan jobbe når de vil

Ørjasæter kan ikke helt skjønne at det er hjemmel for å frata apotekerne overtidstillegg slik de arbeider i dag på oppsatt vaktplan.

— Jeg mener at apotekerne med loven i hånd kan gå akkurat den arbeidstiden som passer dem selv, så lenge de ikke får overtidsbetalt, slår hun fast. 

Les også: Apotekeropprørerne vant mot Vitus

Frustrasjon

I intervjuene Ørjasæter har gjort, er det noen apotekere som uttrykker frustrasjon over at det administrative arbeidet måtte gjøres på fritiden. I artikkelen hun skriver om forskningen sammen med forskningsassistent Elise Kristensson, bemerker de at «det er uvanlig at ledere som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene (og dermed ikke får overtidsbetaling) også går i faste arbeidstidsordninger som f.eks turnus.» 

I artikkelen påpeker de også at en av apotekerne hadde valgt å la være å gå i turnus i strid med klare føringer fra kjeden, og de mener det er det mest naturlige sett i lys av norske arbeidsrettslige regler. 

Les også: Apoteker med gode råd til apotekerspirer