Loennechen forteller at verken Universitets- og høgskolerådet (UHR) eller Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning var informert før pressemeldingen om UiOs 3 + 2-nei var et faktum.

— Som leder for profesjonsrådet synes jeg at dette er en meget beklagelig kuvending i en sak der mange involverte ved alle institusjonene sammen har jobbet hardt i ett og et halvt år (fra høsten 2012) med oppfølgingen av Meld St 13, og kommet frem til forslaget om en nasjonal 3 + 2 modell.  

Respektløst
Rådslederen forteller at det har vært enstemmighet, altså inkludert UiO, ved alle vedtak, med unntak av opptaksgrunnlag til bachelorprogrammet, hvor UiO var de eneste som tok dissens.

— Referat med vedtakene var nå sendt både Kunnskapsdepartementet (KD) og rektorene som et ledd i den videre oppfølgingen. UiO bakker ut før svarene vi har fått fra disse er mottatt, sier hun.

Arbeidet profesjonsrådet har lagt frem er et svar på et lenge etterspurt strømlinjeformet utdanningsløp for reseptarfarmasøyter.

— Der er lagt mye arbeid og ressurser inn i det foreliggende arbeidet, og jeg mener UiO opptrer på en respektløs måte. Ved sin alenegang som utbryter, viser UiO nå at de ikke tar samfunnsoppdraget på alvor, mener Loennechen.

Hun kjøper heller ikke UiOs kvalitetsargument.

— Henvisningen til kvalitet i denne sammenheng er et velkjent og etter hvert enerverende utspill. Alle institusjonene arbeider selvsagt hardt for kvalitet! Vi anvender for eksempel også våre kollegaer ved de respektive institusjonene som sensorer og biveiledere, og vi sitter sammen i karakterpanel for å sikre lik standard, påpeker rådslederen.

Undergraver UHR
— Nå har vi de siste årene altså på tvers av de autonome institusjonene arbeidet for å oppnå en god felles løsning til landets beste i tråd med overordnete politiske signaler. Dermed undergraver også UiOs pressemelding UHR sin autoritet, og til slutt stilles UiOs rektor i en utfordrende situasjon, sier Loennechen.

— Det skal bli interessant å høre om han støtter sin egen institusjon når det gjelder farmasiutdanning, eller om han støtter den fremtidsrettede løsningen, svaret på de politiske føringene, som fem andre institusjoner (HiOA, HiNT, UiB, UiT og NTNU) igjen står bak, legger hun til.

Rådslederen mener videre UiO har valgt et merkelig tidspunkt å snu på.

— Jeg vil igjen si at det er meget merkelig å trekke seg ut av et nasjonalt arbeid, i en situasjon der vi avventer avklaring fra KD angående finansieringskategorier for bachelorprogrammene, og ber om reforankring av arbeidet ved institusjonene.