Litt om respondentene

 • 78 % kvinner samsvarer med kjønns-fordelingen i den totale medlemsmassen
 • Størst andel svar blant de mellom 30–49 år

 • 38 % UiO

  21 % Oslomet

  18 % Utland (EU/EØS)

 • Apotekere 11 %

 • 76 % har ikke lederansvar

 • 48 % jobber i apotek

 • 19 % jobber i sykehusapotek

Lesevaner

54 % leser det meste / mye av innholdet i NFT 

55 % leser kun papir-utgaven av NFT

37,5 % leser både NFT og farmatid.no

86 % finner stoff de synes er personlig interessant

78 % finner relevant stoff fra egen bransje

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) gjennomførte en leserundersøkelse blant ­Farmaceutenes ­medlemmer tidligere i år og redaktør Hanne Nessing fikk mye å glede seg over. Våre lesere ser ut til å sette pris på oss og mange leser store deler av bladet hver gang det kommer ut og skryter av innholdet. 

— Det virker som NFT holder et bra nivå, og at det vi skriver oppleves som relevant og interessant for medlemmene. Det er jo den beste honnøren man kan oppleve; det er jo for leserne og medlemmene vi skriver, sier Nessing.

— Det føles bra. Og det er veldig hyggelig!

Viktig med bredde

Nessing har vært redaktør i mange år og vet at et ­tidsskrift aldri er bedre enn sin siste utgave. Målet er hele tiden å holde nivået og samtidig utvikle seg. 

— Det synes jeg vi får svar på at vi klarer å gjøre, og det synes jeg er kjempehyggelig.

Leserne våre snakker varmt om de fleste aspekter av tidsskriftet, fra tegneserien til de vitenskapelige ­artiklene, og det rimer bra med vår mangslungne ­bransje og våre ambisjoner for tidsskriftet. 

— Vi er et vitenskapelig tidsskrift med fagfellevurdering, noe jeg er veldig stolt av, og vi ser at det ­vitenskapelig og faglige er ønsket, men medlemmene vil også ha det lettere stoffet med reportasjer fra dagligliv i apotek helt til tegneserien. Det må være en bredde, og det er noe vi prøver å etterkomme i hver utgave, poengterer Nessing.

Papir og nett

Tallene viser at mange av leserne setter stor pris på å få papirutgaven i hånden med jevne mellomrom. 

— Vi legger mye arbeid ned i både innhold og ­utseende og er selv glad i papir, så det setter vi stor pris på, sier Nessing som samtidig minner om at vi også er å finne på internett som farmatid.no hvor det hele tiden kommer nyheter og små artikler som ikke alltid dukker opp i papirutgaven. 

— Vi jobber hele tiden med å gjøre også farmatid.no bedre. 

Følger opp innspill

Undersøkelsen er et viktig arbeidsverktøy og ­heldigvis ga den ikke bare ubetinget skryt, men også kritikk med varierende grad av konstruktivitet. Noen av ønskene, som flere artikler om klinisk farmasi, kryssord og ­etikkspalte, var vi allerede i gang med å ­gjennomføre. Mens det sterke ønsket om mer enkelt fagstoff ­opplyser Nessing at redaksjonen vil følge opp så snart som mulig med nye interessante ­fagspalter og ­forhåpentlig mer om ferske mastergrader og doktorgrader. 

— Vi følger opp så mange innspill som mulig, og det er fullt mulig å tipse oss imellom leserundersøkelsene også. Vi er tilgjengelige. Det er bare å sende e-post eller ringe oss.

Noen medlemmer etterlyser mer personalia som for eksempel dødsfall. Å følge opp personalia fra hele vårt miljø blir en stor utfordring for en liten redaksjon, men redaktøren har en oppfordring:

— Skriv minneord om kolleger som har gått bort. Det er alltid plass til et minneord hvor man sier noen pene ord om en kollega, og det er dessuten et verdig punktum for ettertiden.

(Publisert i NFT nr. 8/2020 side 40–41.)