Regjeringen mål om at alle over 45 skal få tilbud om oppfriskingsdose innen midten av januar og drar inn flere krefter for å sette fart på vaksineringen. Blant annet er Forsvaret og apotekene bedt om å bistå.

– Apotekene har signalisert at de er klare til å hjelpe med vaksineringen. Nå forenkles samarbeidet mellom kommuner og apotek ved at det utarbeides en standardavtale som kommuner kan bruke ved behov. Nå blir det enklere for kommunene å bruke apotekene i vaksineringen av befolkningen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på nettsidene til helse- og omsorgsdepartementet. 

— Vaksinasjon redder liv. De som legges inn på sykehus nå er først og fremst uvaksinerte og eldre som kun har fått to doser. Dette understreker hvor viktig det er at folk nå takker ja til oppfriskningsdose. Vi regner med at oppfriskningsdosen beskytter mot alvorlig sykdom, også mot omikronvarianten, sier hun.

Les også: Apotekene i Oslo skal vaksinere mot korona

Viktige grupper vaksineres i løpet av januar

Regjeringen regner det som mest kritisk å få vaksinert alle over 65 år, personer 18-64 år med høy risiko for alvorlig sykdom som følge av covid-19 samt ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Oppfriskningsdose til ansatte i helsetjenesten er nødvendig for å beskytte helsepersonell og deres pasienter. Regjeringen ber også kommunene prioritere ansatte over 45 år i skoler og barnehager når de er ferdig med vaksinasjon av risikogruppene over 65 år.

Samtidig endres minimumsintervallet mellom andre dose og oppfriskningsdosen ned til 4,5 måneder for personer ned til 45 år, voksne med høy risiko for alvorlig sykdom som følge av covid-19 og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. FHI vil sende ut ekstra doser før jul slik at kommunene vil få mulighet til å vaksinere alle ned til 45 år hvor det har gått 4,5 måneder mellom andre dose og oppfriskningsdose.

– Jeg vil samtidig minne om betydningen av at helsepersonell raskt får oppfriskningsdose. Dette gjelder både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. sier helse- og omsorgsministeren.

Les også: Fagforeningene mener alle i apotek utsettes for unødvendig risiko

Apotekene er klare

Apotekforeningen er glad myndighetene endelig tar imot tilbudet om å hjelpe til og opplyser at apotekene raskt være klare til å bidra. 

«Det vil variere hvor raskt hvert enkelt apotek kan stå klare, men det kan være snakk om fra en ukes tid, og opp til noen uker. Det vil også avhenge av den enkelte kommunes behov.»  skriver foreningen på sine nettsider.

Apotekforeningen anslår at norske apotek har en samlet kapasitet på opptil 100 000 vaksiner per uke hvis så godt som alle apotek blir involvert. Antallet i hvert enkelt apotek vil variere, blant annet avhengig av bemanning og de lokale forholdene. 

«Apotekene kan uansett gi et betydelig bidrag til vaksineringen i kommunene.» 

Viktig med nasjonal avtale

Apotekforeningen forklarer at det har vært viktig at en avtale om vaksinering i apotek blir styrt nasjonalt.

«Det er tungvint at alle kommuner skal måtte gå opp den samme løypa i et slikt samarbeid. Det må legges noen nasjonale føringer slik at tilbudet blir likest mulig i de kommunene som tar i bruk apotekene. Derfor bør staten lage nasjonale retningslinjer og veilede kommunene.

Det bør også lages enklere ordninger for økonomisk oppgjør, slik at hver kommune slipper å ta regningen fra apotekene. Det er uansett staten som betaler, og da har apotek veldig effektive systemer med Helfo, som bl.a. refunderer blåreseptutgiftene.»