Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol la frem Folkehelsemeldingen, Meld. St. 15 (2022–2023) Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar, den 31. mars.

Folkehelsemeldingen sier at regjeringen vil arbeide for å etablere et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper, men sier ikke så mye mer om innhold eller innretning enn at den skal ta utgangspunkt i dagens influensavaksinasjonsprogram, og at en eventuell videreføring av koronavaksinering kan tas inn i programmet.

«Å innføre fleire vaksinar kan vedtakast etter ei fagleg og samfunnsøkonomisk vurdering», står det i meldingen.

Alle ønsker voksenvaksinasjonsprogram

De fleste, fra politikere til forvaltning og industri, er enige om at vaksinasjonsprogram er en god idé, så det var forhåpninger om noe mer konkret i Folkehelsemeldingen.

– Det er veldig positivt at det nå er svart på hvitt at det skal etableres et vaksinasjonsprogram for voksne. Men jeg hadde håpet noe mer konkret, sa farmasøyt Line Storesund Rondan, som er direktør for myndighetskontakt og kommunikasjon i GSK, til MedWatch etter fremleggingen av meldingen.

Hun påpeker at det er flere vaksiner enn influensa og covid-19 som er anbefalt og som burde være i et vaksinasjonsprogram.

Helseministeren vil ha voksenvaksinasjonsprogram så fort som mulig

Folkehelsemeldingen sier heller ikke noe
mer om tidsramme, men helseministeren slo i MedWatch fast at hun mener det er på høy tid med et voksenvaksinasjonsprogram.

— Vi jobber for at dette skal bli en realitet fortest mulig etter at meldingen har fått bredt flertall i Stortinget, sa hun på medwatch.no. 

Les flere artikler om vaksiner her.