Regjeringen ønsker å se nærmere på mulighetene for produksjon eller delproduksjon av vaksiner i Norge. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

— Koronapandemien har vist oss at den globale etterspørselen etter vaksiner overgår produksjonskapasiteten. Vi ser nå på hvordan vi kan være bedre rustet for å møte en liknende situasjon i fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding. 

— Vi er i begynnelsen av dette arbeidet og starter bredt. Disse studiene vil bidra til å kunne si mer om det kommersielle potensialet og muligheter for vaksineproduksjon i Norge. Jeg er opptatt av at staten skal legge til rette for gode rammevilkår og et godt samarbeid mellom det offentlige og private, men det er opp til næringsaktørene selv å forfølge de mulighetene som eventuelt finnes her, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Les også: Stortinget vil ha norsk legemiddelproduksjon

Gode nyheter for farmasøyter og farmasien

Leder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Urd Andestad synes det er et godt initiativ fra regjeringen. 

— Farmasøyter er essensielt i alt arbeid rundt legemiddelproduksjon. Det er godt å se at politikere og statsråden har fått øynene opp for potensialet i norsk legemiddelindustri, også av vaksiner. Farmaceutene er positiv til disse initiativene og ser på hvordan vi kan bidra til at Norge ved neste krise er bedre rustet og kan bidra mer i den internasjonale dugnaden, sier hun.

— Dette er også en god mulighet for norske farmasøyter til å utvikle nye og faglig spennende jobber, legger hun til. 

I forbindelse med arbeidet skal det gjennomføres to studier: én markedsanalyse for vaksineproduksjon, i regi av HOD og én gjennomgang av statlige initiativer rettet mot vaksineproduksjon i sammenliknbare EU-/EØS-land, i regi av NFD. Regjeringen vil vurdere videre oppfølging når resultatene av disse studiene foreligger.

Les også: Flere har planer om vaksinefabrikk i Norge

Viktig med internasjonalt samarbeid

I pressemeldingen påpeker departementene at «vaksineproduksjon er svært ressurskrevende, og både markedet og forsyningskjedene er globale. Én og samme vaksine består av komponenter fra et utall ulike leverandører, som igjen er lokalisert i mange ulike land. Produksjonslinjer er tilpasset hver enkelt vaksine, og kun et fåtall land er i stand til å ha tilgang til hele produksjonskjeden. Det er verken realistisk eller bærekraftig at Norge skal være selvforsynt med vaksiner.»

Koronakommisjonen har anbefalt at internasjonalt samarbeid om legemiddelberedskap bør styrkes. EU har foreslått et styrket helseberedskapssamarbeid for å være bedre rustet til å møte nåværende og fremtidige helsekriser. Dette inkluderer blant annet utvikling, produksjon og innkjøp av legemidler, inkludert vaksiner.

— Pandemien har vist at vi er avhengig av internasjonalt samarbeid, det gjelder også for tilgang til legemidler og vaksiner. Det å stå alene med nasjonale løsninger for å ivareta fremtidig beredskap er ikke et realistisk alternativ. Vi ønsker derfor å se hvordan Norge kan bidra inn med vår kompetanse og helsenæring i et styrket internasjonalt samarbeid om tilgang til vaksiner, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les også: Ansvaret for legemiddelberedskap er for uklart, mener koronakommisjonen