I forbindelse med ny studiestedstruktur for Nord universitet foreslo konstituert rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen, å flytte sykepleier-, vernepleier-, og paramedisinutdanningene fra Namsos. Farmasiutdanningen i Namsos og dens plassering ble foreslått utredet. 

Etter mye kritikk, mange innspill og videre utredninger kommer rektoren nå med en ny innstilling til styret. Hun foreslår å bevare utdanningene i Namsos, med unntak av paramedisin, som hun foreslår å avvente. Samtidig opprettholder hun forslaget om å legge ned Nesna og Sandnessjøen, samt å flytte teaterutdanningen fra Verdal til Levanger.

— Nord universitet skal være til stede med studiesteder i alle regioner innenfor vårt primærområde. Disse regionene er Lofoten/Vesterålen, Salten, Helgeland, Namdalen og Innherred med Stjørdal. Dette er en omstrukturering for vekst, sier Solheim Hansen i en pressemelding.

Styret i Nord universitet har møte og skal behandle saken om studiestedstruktur onsdag 26. juni. Les sakspapirene og utredningen om farmasiutdanningen her.

Les også: Skjebnetimen nærmer seg for farmasøytene på Campus Namdal

Ønsker nasjonal vurdering av farmasi

Når det gjelder farmasiutdanningen ser rektor Solheim Hansen at en flytting ikke vil styrke den. 

«En flytting av fagmiljøet til Levanger antas ikke å gjøre en vesentlig forskjell for sårbarhet og rekruttering til fagmiljøet, samtidig som det vil kreve investeringer i nye laboratorier. En flytting til Bodø vil gi en skjev geografisk fordeling nasjonalt ettersom de andre to utdanningene er i Oslo og Tromsø.» skriver hun i sakspapirene til styremøtet.

Samtidig påpeker hun at det er få farmasiutdanninger i Norge, og at de er sårbare. Derfor ønsker hun at det settes i gang en nasjonal utredning av dem.

«Utdanningskapasiteten på landsbasis er langt lavere enn behovet og det er generelt store utfordringer med å skaffe kompetanse til studiestedene og yrket. En videre utvikling av et mer forskningsaktivt miljø i Nord universitet krever store investeringer i laboratorier, som det ikke er mulig å finne rom for innenfor Nord universitet sine økonomiske rammer i dag. Den langsiktige utviklingen av fagmiljøet i farmasi i Namsos vil vurderes i tilknytning til Nord universitet sin fremtidige rolle i farmasiutdanningen nasjonalt.»