Etter noen år med pandemi, to avlyste fagseminarer og få muligheter til å samles var farmasøyter fra hele Norge gledestrålende over å endelig kunne samles på RELIS Midt-Norges fagseminar for farmasøyter igjen. Seminaret som var planlagt i januar, men utsatt, ble avholdt to dager i mars. Antallet plasser tilpasset smittevernreglene i januar på cirka 100 ble beholdt, og det var nok flere som gjerne ville deltatt.                                        

— Det var stor interesse for å delta her, men av smittevernhensyn valgte vi å ikke åpne opp for ytterligere påmelding etter at seminaret ble flyttet. Men neste år kan vi forhåpentligvis tilby enda flere plasser, sier leder for seminaret Ann-Katrin Eriksen, som også opplevde det samme på legeseminaret de avholdt i november. Da var det stor pågang og fullbooket med 180 deltakere lenge før påmeldingsfristen gikk ut. 

— Det skyldes nok litt at det har vært pandemi og mange har lyst til å delta på seminar, smiler hun og legger til at de har hatt mange deltakere før også. De har pleid å ha mellom 120 og 130 på farmasøytseminaret og 160 og 180 på legeseminaret.

— Det er ikke nødvendigvis ønskelig at vi skal være så mange, fordi det er noe med at foreleseren kan ha den dialogen og få kontakten med de som sitter i salen. 

Les også: Legene og farmasøytene samarbeider om å KUPPe opioidepidemien 

Farmasøyter ville ha eget seminar

RELIS Midt-Norge startet med fagseminar for leger i 2000. 

— Vi tenkte at det er en fin måte å ha kontakt med målgruppene våre, som er helsepersonell, men i all hovedsak leger og farmasøyter, forklarer Eriksen.

— Vi ønsker å møte dem, være synlige og få muligheten til å ha dialog med brukerne våre. Det er også en veldig fin måte å profilere oss på og gjøre oss kjent for målgruppen. Har vi et godt fagseminar, så er de vår beste markedsfører til å spre RELIS. 

Seminaret ble fort populært både blant leger og farmasøyter, men farmasøytene i apotek savnet noe som var mer beregnet på dem. 

— Det var utfordrende å tilpasse innholdet i forelesningene til begge gruppene. Det blir to forskjellige målgrupper, forklarer Eriksen.

For å kunne sikte foredragene og temaene inn på farmasøytene, startet de fagseminaret for farmasøyter som nå ble avholdt for syvende gang. 

To interessante dager

I år ble seminaret, som gir FEVU-poeng, for andre gang holdt på staselige Britannia Hotel i Trondheim og tok over to dager for seg flere tema med en rekke forelesere. Dag 1 hadde fokus på antibiotika, hvordan få barn til å ta legemidler og koronavaksiner, mens dag 2 blant annet om når på døgnet man bør innta legemidler og om menopause.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift fulgte mange av forelesningene og vil rapportere fra noen av dem fremover, så fort journalisten har klart å velge ut hvilke av de mange fascinerende foredragene det skal skrives om.