Etter at WHO trakk tilbake en rapport om remdesivir som viste negative resultater, har det kommet flere nyheter som viser at flere nå har tiltro til legemidlet, som opprinnelig ble forsøkt utviklet som ebolamedisin.

Den amerikanske legemiddelmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) godkjente fredag bruk av remdesivir på alvorlig syke innlagte koronapasienter. Hastegodkjenningen kom som resultat av en ikke-publisert studie gjennomført av National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) og en studie av produsenten Gilead som viste positive resultater. 

Les også: Dårlige nyheter for remdesivir som koronamedisin

Ingen sølvkule

NIAID-studien indikerer at pasienter som fikk remdesivir hadde 31 prosent raskere restitusjonstid enn de som fikk placebo. Resultatene viser også en ikke statistisk signifikant overlevelsesgevinst, med dødelighetsgrad på 8,0 prosent for gruppen som mottok remdesivir mot 11,6 prosent for placebogruppen.

FDA begrunner godkjenningen med at de mulige fordelene ved remdesivir er større en farene. Anthony Fauci, M.D., direktør ved NIAID, understreker at han ikke tror legemidlet er en sølvkule mot korona, men et viktig skritt mot fungerende behandlinger. 

EMA girer opp

Samtidig varslet den europeiske legemiddelmyndigheten EMA (European Medicines Agency) at de starter en fortløpende vurdering av remdesivir. Det betyr at EMA vurderer data etter hvert som de kommer inn i stedet for å vente på markedsføringstillatelse. 

EMA understreker at det ikke betyr at de tror fordelene er større enn ulempene, men at de ser lovende signaler fra studiene av remdesivir. Legemiddelbyrået viser til den amerikanske NIAID-studien som grunnlag for avgjørelsen. 

Advarer mot å glede seg for tidlig

 — Det er positivt at vi får lovende resultater, men det er for tidlig å konkludere, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen og professor ved Oslo universitetssykehus Pål Aukrust i en pressemelding. 

Røttingen leder den globale koronastudien Solidarity i regi av WHO, og Aukrust leder den norske delen av studien.

Røttingen legger vekt på at det testes ut en rekke forskjellige legemidler i studier rundt i hele verden og at samme dag som nyhetene fra USA kommer, så kom det nyheter om at en mindre studie viser at remdesivir ikke har noen effekt. 

—  Resultatene som nå er lagt frem er gledelige, men vi må ikke glede oss for tidlig. Nå er det er viktig at vi forsetter arbeidet med å samle inn data og informasjon i minst like stor hastighet som tidligere, sier Røttingen. 

— Remdesivir er ett av legemidlene som vi nå tester mot koronaviruset på norske sykehus. For oss er det viktig å presisere at det ikke er slik at vi nå har funnet behandlingen mot koronaviruset. Vi ser noen spennende funn, men vi må fortsette å samle inn data, både på denne medisinen og de andre behandlingene vi undersøker, før vi kan konkludere med hvilken behandling som faktisk fungerer, sier Aukrust.