— Vi stiller oss svært positive til at reseptarfarmasøyter får nye muligheter til å ta masterutdanninger. Foreløpig er det ikke mange videreutdanningsmuligheter for reseptarer, og masterutdanningen ved SDU er 2-årig i motsetning til master i farmasi som er 3-3,5 år. Studentene ved bachelorstudiet i farmasi etterspør relevante masterstudier allerede på første studieår. Det har i løpet av det siste året kommet flere muligheter, bl.a. master i biomedisin og rehabilitering ved Høgskolen i Oslo (HiO), sier Lill Irene Cressey.

Tatt godt imot

Hun forteller at HiO har etablert god kontakt med SDU og Cecilie Johannessen Landmark, internasjonal kontakt ved Reseptarutdanningen, har mottatt veldig mange forespørsler det siste året om mulighet for masterpåbygging med fokus på klinisk farmasi, både fra avgangsstudentene og tidligere studenter. Det er nå 17 reseptarfarmasøyter som startet på masterstudiet ved SDU i høst.

— Studentene har blitt tatt godt imot av SDU og de trives foreløpig veldig bra, opplyser Cressey.

Privilegerte

Studieleder ved SDU har vært i aktiv dialog med Reseptarutdanningen ved HiO, for å tilpasse studiet best mulig for reseptarfarmasøyter, noe som gjør at årets studentkull er svært privilegerte.

— SDU startet studiet tidligere enn planlagt med tanke på å imøtekomme etterspørselen fra våre studenter, forklarer Cressey.

— Mange av farmasistudentene ønsker å jobbe med klinisk farmasi som er pasientrettet og reseptarfarmasøytene ved masterstudiet i klinisk farmasi ved SDU håper selvfølgelig å få anerkjennelse av masterstudiet de tar selv om det ikke tilsvarer master i farmasi. Jeg tror flere slike tilbud utenlands vil komme i årene fremover, konkluderer studielederen.

(Publisert i NFT nr. 10/2007 side 7.)