Tekst: Tove Ytterbø

I 2007 inngikk Norsk Medisinaldepot et samarbeid med Umeå universitet i Sverige om et nettbasert reseptarstudium for apotekteknikere i Vitusapotek. Året etter inngikk Boots apotek et liknende samarbeid med dette universitetet. Til sammen har 23 apotekteknikere fra Norge deltatt i et treårig fjernstudium i Umeå. Tjueen av de nye farmasøytene er fra Vitusapotek, én fra sykehusapotek, mens sistemann er en svenske som jobber i Norge.

E-læring
Mesteparten av studiet har foregått på nett. Alt kursmateriell finnes i en læreplattform; forhåndsinnspilte videoforelesninger, spørsmål, animasjoner, simuleringer, litteratur m.m. Studentene har hatt kontakt med lærerne via lærerplattformen, e-møteplasser (på nett med webkamera og headset) eller videokonferanser. For studentene var dette litt uvant i begynnelsen, men etter hvert ble det helt naturlig. De har ellers hatt regelmessige samlinger i Umeå til blant annet labratorieøvelser, rollespill og andre aktiviteter.

Svensk ros til studentene
Undertegnede hadde gleden av å være til stede på avslutningen for de nyutdannende reseptarfarmasøytene i juni. Her ble det presisert fra svenske universitetslektorer at de norske studentene har holdt et høyt faglig nivå.

(Publisert i NFT nr. 6/2010 side 11.)