Det meldte forskningsrådet selv i en pressemelding tirsdag. Røttingen kommer fra stillingen som områdedirektør ved Folkehelseinstituttet.

— Forskningsrådet har en nøkkelrolle som tilrettelegger for en kunnskapsbasert omstilling av Norge. Jeg gleder meg veldig og er ydmyk for mulighetene jeg nå får til å være med å bidra til dette. Ny kunnskap har en egenverdi og forskningen et langsiktig perspektiv, samtidig som forskningen spiller en stadig større rolle i samfunnsutviklingen. Det er en svært spennende og kompetent organisasjon, og jeg ser fram til å jobbe med hvordan forsknings- og innovasjonssystemet kan konkurrere bedre internasjonalt og bli enda mer effektivt, sier Røttingen.

Røttingen har den siste tiden vært en sentral figur i det norske arbeidet med antibiotikaresistens, og har blant annet jobbet med ulike insentivmodeller som skal gjøre privat og offentlig samarbeid for å skape nye antibiotika lettere.

-Røttingen er en engasjert leder som får en svært viktig rolle i tiden fremover. Forskning og ny kunnskap er nøkkelen for å klare den omstillingen Norge må gjennom, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om Forskningsrådets nye administrerende direktør.

Røttingen overtar stillingen etter Arvid Hallén 1. mars neste år.