Om SafeStart:

  •  Safestart står for «Samtale i ­Apotek med Farmasøyt om ­Egenomsorg i Starten av svangerskapet».
  • Studien er startet av Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo i samarbeid med blant annet ­Apotekforeningen, og ledes av professor Hedvig Nordeng. 
  • Studien kommer av et behov for kunnskap som kan fremme trygg medisinbruk i svangerskapet og bedre helse i svangerskap.
  • Farmasøytsamtale i primærhelse­tjenesten har vist seg å være ­effektivt for å bedre legemiddel­bruken hos en rekke ­pasientgrupper, men har hittil ikke blitt undersøkt som en del av svangerskapsomsorgen. 
  • Hensikten med prosjektet er å undersøke om en samtale med farmasøyt tidlig i svangerskapet kan: 
  1. ​Bidra til bedre forståelse og dermed behandling av vanlige svangerskapsrelaterte plager 
  2. Øke livskvaliteten til gravide kvinner
  3. Redusere sykefravær blant gravide kvinner.

SafeStarts studieapotek:

•    Apotek 1 Krøgenes, Arendal

•    Apotek 1 Lerka, Kleppe

•    Apotek 1 Svanen Porsgrunn

•    Boots apotek Loddefjord, Bergen

•    Boots apotek Lørenskog

•    Boots apotek Storo, Oslo

•    Vitusapotek Madla, Hafrsfjord

•    Vitusapotek Svanen Tromsø

•    Vitusapotek Valdres

•    Vitusapotek Årnes

•    Sykehusapoteket Drammen

•    Sykehusapoteket Østfold, Kalnes

•    Sykehusapoteket Lørenskog

•    Sjukehusapoteket i Ålesund

•    Over telefon (dersom den ­gravide ikke bor i nærheten av et studieapotek)

For gravide kvinner kan en samtale med en apotekfarmasøyt tidlig i graviditeten være viktig og oppleves betryggende. Studien Safestart, som skal fremme trygg legemiddelbruk i svangerskapet, kan på sikt bli en ny apotektjeneste.

 

— Opptil 8 av 10 gravide bruker lege­midler, og vi vet at mange har et stort behov for ­informasjon når det gjelder trygg og riktig legemiddelbehandling i svangerskapet, ­forklarer professor og prosjektansvarlig ­Hedvig Nordeng og stipendiat Bich Thuy Ha Truong ved Farmasøytisk institutt, ­Universitetet i Oslo. 

Vanlige svangerskapsrelaterte problemer, som kvalme og oppkast, kan ha en betydelig effekt på gravides hverdag. 

— I prosjektet Safestart ønsker vi å øke livskvaliteten og fremme trygg og riktig ­legemiddelbruk blant gravide ved å tilby en samtale med en farmasøyt om egenomsorg og legemidler tidlig i svangerskapet, ­utdyper de. 

Tidlig informasjonsbehov

De fleste gravide har sitt første møte med helsevesenet under svangerskapskontroll mot slutten av første trimester. Dette er ifølge Truong veldig sent for mange. 

SafeStart-studien - Hajar Massfih, Elin Thuy Phuong Ngo og Bich Thuy Ha Truong
Fremmer farmasøytkompetansen: Safestart kan bidra til å synliggjøre hva farmasøyter kan, mener (fra venstre) ­masterstudentene Hajar Massfih og Elin Thuy Phuong Ngo samt stipendiat Bich Thuy Ha Truong. Foto: Monica Hägglund Langen

— Mange kvinner finner ut at de er ­gravide ved at de blir kvalme. De har da behov for informasjon, og mange søker etter ­opplysninger på nettet. Der kan de ­selvfølgelig finne mye bra informasjon, men også mye som ikke er korrekt, sier hun. 

Safestart blir dermed et tilbud om et ­første møte med helsepersonell, ofte før den ­gravide har fortalt noe til familie og venner, og før det blir aktuelt å kontakte lege eller helsesøster. 

Stipendiat Truong og masterstudentene Elin Thuy Phuong Ngo og Hajar Massfih forteller at deltakerne i studien svarer på fire elektroniske spørreskjema, og halvparten av kvinnene blir henvist til nærmeste apotek for en samtale om egenomsorg og legemidler tidlig i svangerskapet. 

— Vi snakker om det kvinnen er opptatt av innen farmasøytkompetanse, sier Massfih. 

Hun og Ngo hadde pilotprosjektet som sin masteroppgave, og forteller at de gjennomførte flere samtaler.

— Selv var vi litt nervøse før de første samtalene, men det viser seg at de aller fleste kvinnene stort sett går rundt med de samme spørsmålene. Jeg vil påstå at alle apotekfarmasøyter kan gjennomføre slike samtaler, sier Ngo. 

— Men det er fint å få det i ordnede ­former i et eget rom, sånn at kvinnen slipper å spørre mens det står en kø bak henne, legger Massfih til. 

Betryggende

Piloten startet i oktober og varte frem til nyttår. I februar begynte selve studien, og frem til sensommeren er rekrutterings­målet 600 deltakere. 16 studiefarmasøyter på 14 apotek (se faktaramme) deltar i studien. En av dem er Ida Jobsen Ljøstad, som er ­farmasøyt ved Apotek 1 Krøgenes i Arendal. Hun har Safestart-samtaler med gravide. 

— Her svarer jeg på spørsmål de gravide måtte ha, informerer om nyttig egenomsorg og riktig legemiddelbruk og henviser til lege der det er behov for det, forklarer hun. 

Apoteket har i tillegg informert gravide om studien når de har handlet graviditetstester og folsyre.

— Så langt har jeg fått veldig gode ­tilbakemeldinger på at det har virket ­betryggende på den gravide å få ­informasjon om hvilke legemidler man kan bruke i ­svangerskapet og hvordan man bruker dem riktig. Jeg har også fått tilbakemeldinger på at informasjonen har vært til god hjelp for å bedre svangerskapsplagene, konstaterer hun. 

Mange kvalme

Ljøstad trekker frem at de fleste av hennes Safestart-deltakere har hatt utfordringer med kvalme. 

— Det som har overrasket meg mest er kanskje i hvor stor grad kvalme er utbredt hos gravide, og hvor stor påvirkning til og med mild kvalme har på deres livskvalitet, forteller hun. 

Studiefarmasøytens oppfatning er at Safe­start kan ha stor nytte ved at ­informasjon om aktuell egenomsorg og ­riktig lege­middelbruk betrygger den enkelte og forbedrer svangerskapsplager. I tillegg fører henvisning til lege til at de får ­oppfølging og behandling der det er behov, og sånn sett kan Safestart være med på å redusere både sykefravær hos gravide og sykehusinnleggelser. 

— Dette vil være et lavterskeltilbud hvor gravide kan komme med spørsmål, tanker og bekymringer de måtte ha i forbindelse med svangerskapet, sier hun. 

Spørsmål om trygghet

Studentene som har jobbet med piloten og studien, oppdaget raskt at det var et behov for å systematisere informasjon som blir gitt til kvinner tidlig i svangerskapet. 

— Piloten bekreftet det vi trodde. Mange kvinner som er gravide ønsker å snakke med noen, og ofte er det spørsmål som apotekfarmasøyter kan svare på, forteller Truong. 

Noen ganger hadde kvinner rett og slett bare behov for noen som tok seg tid til å lytte.

— Vi har hatt helsepersonell innom som, selv om de visste om de kunne ta Paracet ved hodepine, bare ville forsikre seg. Det handler i hovedsak om temaet «er det trygt», fortsetter stipendiaten.

Etter at studien er fullført, må det imidlertid gjennomføres en økonomisk analyse for å finne ut om tiltaket vil være kostnads­effektivt. Skulle Safestart blitt en tjeneste i apotek, ville den liknet Medisinstart og inhalasjons­veiledning, men med oppmerksomhet rettet mot gravide. 

— Dette bidrar til å synliggjøre hva ­farmasøyter kan. Kvinner skal vite at de kan komme til apotek med spørsmål om plager og medisinbruk. Apotekene kan være lettere tilgjengelig og ha lavere terskel enn det er å gå til legen, slår Truong fast. 

(Publisert i NFT nr. 4/2018 side 6-7)