— Jeg ser et hav av oppgaver for farmasøyter i kommunehelsetjenesten, sa Bjarne Håkon Hanssen.

Hanssen var helse- og omsorgsminister i Stoltenberg-regjeringen i 2008–2009 og ministeren bak samhandlingsreformen. Han besøkte ­Farmasidagene 2019 for å snakke om ­hvordan han ser situasjonen i helse­vesenet nå, og han mener det mangler mye. Ikke minst mener han forebyggende arbeid i kommunen må styrkes. Nå bruker Norge mye penger, og summen øker hele tiden, på å helbrede og lite på å forebygge.

— Det er dyrt, og det er dårlig. Det er ikke bra for pasienten, ikke bra for landet og ikke bra for økonomien, sa han og er sikker på at helsevesenet vil bli bedre for pasienten og billigere for landet hvis vekten kan dyttes over på forebygging.

Han drømmer om et sydende helsevesen i kommunen med stor innsats på ­fore­bygging. I det forebyggende kommunale helsevesenet mener han det er stort behov for farmasøyter og oppfordret farmasøytene på Farmasidagene til å jobbe for å få deres kompetanse inn i kommunene.

Hanssen, som nå er partner i kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen, mener det er flere faktorer som står i veien for å fullføre ­samhandlingsreformen og styrke forebyggingen. Blant annet er kommune­helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten to forskjellige økonomier som ikke fungerer sammen.

— Det er jo faktisk sånn at hvis kommunen får pasienten så syk at staten tar over, så sparer den penger. Og hvis kommunen hjelper pasienten til ikke å bli syk, så synes staten det er topp for da sparer den penger.

Han opplever at alle er enige om at ­samarbeidet ikke fungerer og påpekte at Helse- og omsorgsdepartementet prøver å løfte frem samarbeid i en ny plan, men han tror ikke det er tilstrekkelig uten klare økonomiske rammer.

— Ingen tør etablere de økonomiske insentivene som sørger for at det skjer, sa han og slo fast at virkemidler må på plass slik at samhandlingsreformen endelig kan gjennomføres.

(Publisert i NFT nr. 9/2019 side 25.)