Noreen Gul Khan

— Et utvalg jobber nå med å skaffe grunnlag for hvordan man skal få til en

bedre samordning av utdanningene og kartlegge ­hvilken undervisning som gis på de ulike stedene, sier Karen Marie Ulshagen (bildet), leder for Det nasjonale profesjonsråd for farmasiutdanning.

Utvalget skal så foreslå mulige alterna­tive modeller for en fremtidig farmasøytisk utdanning i Norge. Utvalget består av en ansatt fra hver utdanningsinstitusjon samt en student med erfaring fra begge utdanninger, representanter fra Norges Farma­ceutiske Forening, Apotekforeningen, Legemiddelindustrifore­ningen og Helse­direktoratet.

De modeller som foreslås skal ikke kreve omorganisering eller noen sammenslåing mellom eksisterende utdannings­institu­sjoner.

— Dette er en prosess som fortløpende har pågått fordi vi ønsker mer kontinuitet i utdanningene. På møtet i Nasjonalt råd for profesjonsutdanning i farmasi i november i fjor, fikk vi blant annet høre om erfaringer fra Finland, forteller Ulshagen.

På møtet holdt professor Jouni Hirvonen fra Universitetet i Helsingfors et innlegg. I Finland har de lang erfaring, og har siden 1994 hatt bachelor og master i farmasi i et 3 + 2 års utdanningsløp, parallelt med en femårig integrert mastergrad.

— En samordning av utdanningene er viktig fordi vi ser at det er et unødig ressurstap forbundet med dette, der reseptarer må bruke uforholdsmessig lang tid for å kunne ta en master.

— Vi ønsker en modell som støtter ­fleksibilitet og gir mobilitet nasjonalt og internasjonalt mellom utdanningsinstitu­sjoner. En bachelorgrad i farmasi må kunne kvalifisere for opptak til masterstudier i farmasi, samtidig som den fortsatt må kunne kvalifisere for autorisasjon og ekspedisjonsrett, sier Karen Marie Ulshagen.

(Publisert i NFT nr. 6/2009 side 6.)